Premieoverzicht CZ Zorgverzekeringen 2017

Welke zorgverzekering past het beste bij u? Bekijk de premies van onze basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Uw polis staat klaar in Mijn CZ

U kunt uw polis voor 2017 online bekijken via Mijn CZ. Daar ziet u ook in detail uw zorgkosten van afgelopen jaar en alle ingediende nota's of vergoedingen.

Reserves ingezet voor een zo stabiel mogelijke premie

In 2017 vallen de premies van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen hoger uit dan in 2016. Dat komt onder meer door de grote hervormingen in de zorg en de gestegen zorgkosten. Om de premies zo stabiel mogelijk te houden, heeft CZ een flink bedrag van de reserves ingezet.

Premies van onze zorgverzekeringen in 2017

De bedragen zijn per volwassen verzekerde per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. In 2017 geldt een verplicht eigen risico van € 385,- (alleen voor personen vanaf 18 jaar). U krijgt korting op onderstaande premies wanneer:

  • U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via uw werkgever of een vereniging
  • U vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico
  • U de premie eens per jaar, half jaar of kwartaal betaalt.

Basisverzekeringen

Een basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke medische kosten van huisarts, specialist en ziekenhuis. Voor bepaalde vormen van zorg zijn vergoedingen beperkt tot een maximumbedrag of een maximum aantal behandelingen.

Verzekering Eigen risico Premie per maand
Zorgbewustpolis (natura)  € 385 € 108,90
  € 885  € 91,40
Zorg-op-maatpolis (natura) € 385

€ 112,85

€ 485 € 109,85 
€ 585 € 106,85
€ 685 € 103,85
€ 785 € 100,85
€ 885 € 95,35
Zorgkeuzepolis (restitutie) € 385 € 119,05
€ 485 € 116,05
€ 585 € 113,05
€ 685 € 110,05
€ 785 € 107,05 
€ 885 € 101,55
€ 785
€ 785

Aanvullende verzekeringen

Een aanvullende verzekering biedt extra zekerheid naast de vergoedingen uit de basisverzekering.

 Verzekering  Premie
Start € 1,95
Basis € 7,75
Plus € 18,95 
Top  € 33,85
Jongeren
  • € 18,65 (18 t/m 29 jaar)
  • € 25,65 (vanaf 30 jaar)*
Gezinnen € 45 
50+ € 17,05

* Deze premie gaat u betalen in het jaar nadat u dertig bent geworden.

Aanvullende tandartsverzekeringen

De basisverzekering en meeste aanvullende verzekeringen vergoeden geen tandheelkundige zorg voor volwassenen. Een tandartsverzekering is dan een goede aanvulling.

 Verzekering  Premie
Tandarts € 19,75
Uitgebreide Tandarts € 36,20

Hebt u al gekozen voor de aanvullende verzekering Jongeren of Gezinnen? Dan hebt u geen aanvullende tandartsverzekering meer nodig.

Toeslagen voor bijzondere situaties

Bent u (een deel van de verzekerde periode) woonachtig in België? Dan betaalt u voor de periode dat u en uw medeverzekerden woonachtig zijn in België, een toeslag assurantiebelasting over de verschuldigde premie van de aanvullende verzekeringen van 9,25%.

Nog vragen? We zijn er voor u