Vergoeding tandheelkunde tot 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde tot 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Uw kind heeft mondzorg nodig en moet naar een tandarts, mondhygiënist, Centrum voor Mondzorg of instelling voor jeugdtandverzorging. Wij vergoeden de volgende tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar volledig:

 • Jaarlijkse controle tandarts (als meer controles nodig zijn, dan worden deze ook vergoed)
 • De Gewoon Gaaf-methode voor preventieve mondzorg bij kinderen
 • Fluoridebehandeling
 • Een incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Vullingen
 • Het aanbrengen van een beschermend laklaagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • Parodontale zorg
 • Gedeeltelijke of volledige verdoving
 • Behandeling van de tandzenuw
 • Het in oorspronkelijke staat brengen van tanden of kiezen met plastische materialen (restauratie)
 • Uitneembare gebitsprothesen
 • Tandheelkundige (protheses op) implantaten in de tandeloze kaak
 • Chirurgische mondzorg (waaronder het trekken van tanden en kiezen)
 • Röntgenfoto's
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Implantaten met kronen voor snij- en hoektanden, als deze niet zijn aangelegd of wanneer ze ontbreken als gevolg van een ongeval. U krijgt een vergoeding als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst. De tand moet wel al voor de 18e verjaardag van uw kind ontbreken.

Aanvullende verzekering

Niet alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is een vergoeding uit de aanvullende (tandarts)verzekeringen mogelijk. Bijvoorbeeld voor:

 • Kronen, inlays, etsbrug, dummy en wortelkap
 • Implantaten in een niet-tandeloze kaak
 • Reguliere orthodontie
 • Mondbeschermers

Wilt u toch voor uw kind een vergoeding voor deze behandelingen? Kinderen onder de 18 jaar hebben dezelfde aanvullende (tandarts)verzekering als een van de ouders. Uw kind kan voor deze behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2020

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2020

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener voor tand- en mondzorg?

U moet vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen voor een volledige verdoving, (protheses op) implantaten, kaakoverzichtsfoto en bijzondere tandheelkunde. 

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: allesoverhetgebit.nl.

Wachttijden en bereikbaarheid

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Nog vragen? We zijn er voor u