Vergoeding tandheelkunde tot 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde tot 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

 

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Uw kind heeft mondzorg nodig en moet naar een tandarts, mondhygiënist, Centrum voor Mondzorg of instelling voor jeugdtandverzorging. Wij vergoeden de volgende tandheelkundige behandelingen tot 18 jaar volledig:

 • Jaarlijkse controle tandarts (als meer controles nodig zijn, dan worden deze ook vergoed)
 • Intake bij de tandarts
 • Fluoridebehandeling
 • Een incidenteel consult
 • Tandsteen verwijderen
 • Vullingen
 • Het aanbrengen van een beschermend laklaagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
 • Parodontale zorg
 • Gedeeltelijke of volledige verdoving
 • Behandeling van de tandzenuw
 • Het in oorspronkelijke staat brengen van tanden of kiezen met plastische materialen (restauratie)
 • Het verplaatsen van een tand of kies naar een andere plek in het gebit (autotransplantaat, hiervoor is een akkoordverklaring nodig)
 • Uitneembare gebitsprothesen
 • Tandheelkundige (protheses op) implantaten in de tandeloze kaak
 • Chirurgische mondzorg (waaronder het trekken van tanden en kiezen)
 • Röntgenfoto's (alleen voor een kaakoverzichtsfoto, X21, is een akkoordverklaring nodig)
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Implantaten met kronen voor snij- en hoektanden, als deze niet zijn aangelegd of wanneer ze ontbreken als gevolg van een ongeval. U krijgt een vergoeding als het implantaat met kroon voor het 23e jaar wordt geplaatst. De tand moet wel al voor de 18e verjaardag van uw kind ontbreken.

Aanvullende verzekering

Niet alle behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is een vergoeding uit de aanvullende (tandarts)verzekeringen mogelijk. Bijvoorbeeld voor:

 • Kronen, inlays, etsbrug, dummy en wortelkap
 • Implantaten in een niet-tandeloze kaak
 • Reguliere orthodontie
 • Mondbeschermers

Wilt u toch voor uw kind een vergoeding voor deze behandelingen? Kinderen onder de 18 jaar hebben dezelfde aanvullende (tandarts)verzekering als een van de ouders. Uw kind kan voor deze behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende (tandarts)verzekering. In de verzekeringsvoorwaarden kunt u alle behandelingen vinden die vergoed worden uit de aanvullende verzekering.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Materiaal en techniekkosten 2024

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener voor tand- en mondzorg?

U moet vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen voor een volledige verdoving, (protheses op) implantaten, een kaakoverzichtsfoto, uitvoeren van een autotransplantaat en bijzondere tandheelkunde.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kunt u terecht voor mondzorg?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor mondzorg. Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als u acuut mondzorg nodig heeft, dan is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kunt u wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.