Wet langdurige zorg: ook voor zorg thuis

De vader van meneer Zwart heeft steeds meer zorg nodig. Maar naar een zorginstelling wil hij absoluut niet. Ik help de familie met het regelen van de zorg die bij ze past.

3 februari 2022

Leestijd: 3 minuten

Steeds meer zorg nodig

Meneer Zwart is 2 jaar geleden bij zijn ouders gaan wonen. Na een aanpassing van de woning, heeft hij beloofd ze thuis te blijven verzorgen. Nu loopt hij vast. Vader heeft dementie in een vergevorderd stadium. De persoonlijke verzorging en verpleging die hij nu vanuit de Zorgverzekeringswet krijgt, is niet meer genoeg. Wat kan hij doen zodat zijn vader toch de juiste zorg krijgt?

"Opname in een instelling? Dat wil ik niet"

Als ik begin over een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), reageert meneer Zwart meteen. "Wet langdurige zorg? Dat is toch alleen als mijn vader opgenomen wordt in een zorginstelling? Dat wil ik helemaal niet!" Ik begrijp zijn reactie. Veel mensen denken dat een indicatie voor zorg uit de Wlz alleen kan als iemand ook opgenomen wil worden in een zorginstelling. Maar ook zorg thuis is in de Wlz bijna altijd mogelijk.

Wat is zorg uit de Wlz en wanneer kan uw naaste deze zorg krijgen? Ik zet het voor u op een rijtje.

Ook zorg thuis is in de Wlz bijna altijd mogelijk.

Dít is zorg vanuit de Wlz

Bij zorg vanuit de Wlz zijn er twee mogelijkheden:

  1. Uw naaste blijft thuis wonen en krijgt de zorg en ondersteuning die nodig is. De zorg kan alleen thuis gegeven worden als het verantwoord is. Er is een maximum aan de mogelijke inzet van de zorg.
  2. Uw naaste gaat in een zorginstelling wonen en krijgt daar de zorg die nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis. Of een woonvorm zoals beschermd wonen of wonen in een wooninitiatief.

Dít valt niet onder zorg vanuit de Wlz als u thuis woont

Voor veel voorzieningen gaat u meestal naar de gemeente of zorgverzekeraar. Deze vallen dus niet onder de Wlz. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer (rolstoel, gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer, taxipas)
  • Aanpassingen aan de woning: (traplift,verhoogd toilet, aanpassing in uw douche)
  • Sociaal leven (ondersteuning bij sociale contacten, lotgenotencontacten, vrijetijdsbesteding)
  • Hulp bij opvoeding

Check online of Wlz-zorg past bij uw situatie

Een indicatie voor zorg uit de Wlz vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op hun website staat een webcheck. Deze test vertelt u of het zinvol is om in de situatie van uw naaste een indicatie aan te vragen.

U kunt Wlz-zorg aanvragen als degene voor wie u zorgt blijvend zorg nodig heeft, én

  • 24 uurs zorg in de nabijheid nodig heeft, of
  • permanent toezicht nodig heeft, of
  • niet meer zelfstandig kan blijven wonen omdat hulp uit de omgeving, ondersteuning van de gemeenten en/of wijkverpleging niet (meer) voldoende is

Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg

Eindelijk de juiste zorg voor meneer Zwart

Samen met meneer Zwart regelde ik een Wlz-indicatie voor zijn vader. Die krijgt nu per week 10 uur meer zorg en begeleiding. Hierdoor is er meer ruimte voor de benodigde zorg en begeleiding, en heeft meneer Zwart meer tijd voor zijn hobby’s en sociale contacten. En krijgt zijn vader de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft.

Wilt u ook hulp bij het regelen van de juiste zorg en ondersteuning voor degene waarvoor u zorgt? Belt u dan met het CZ Zorgteam.

U kunt ook hulp vragen van een zorgkantoor. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor van CZ is er voor alle mensen in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland of Zuid-Limburg. Bent u klant van CZ, maar woont u in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar uw Wlz-zorg. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u per gemeente een lijst van alle zorgkantoren.

Meer weten over de Wlz? Ga dan naar wegwijs in de wet langdurige zorg.

Helga Neessen
Mantelzorgmakelaar
Het mooiste aan mijn werk als mantelzorgmakelaar bij het CZ Zorgteam is dat ik mensen wegwijs kan maken in de ingewikkelde wereld van de zorg. Ik probeer de best passende zorg en ondersteuning te regelen voor mantelzorgers en degene voor wie zij zorgen. En ik kijk met trots terug als dat is gelukt.

Tips van de mantelzorgmakelaars