Project verantwoorden

Wij willen weten hoe het met uw project gaat. En of het geld goed wordt besteed. Daarom vult u evaluatieformulieren en aanvullende documenten in. Zo verantwoordt u uw project.

Uw project evalueren

Er zijn meerdere evaluatiemomenten. De tussenevaluatie laat de voortgang van uw project zien. De eindevaluatie geeft een kort verslag van de gehele projectperiode. We willen vooral weten hoe het is gegaan, of er knelpunten waren en of het eindresultaat is zoals verwacht. Download hier de evaluatieformulieren:

Belangrijk: stuur de tussenevaluatie en de eindevaluatie op tijd in, zoals vastgelegd in de overeenkomst. Uitstel is niet mogelijk.

Eindverantwoording

Met de eindevaluatie stuurt u ook een bestuursverklaring mee. Hier hoort een projectrealisatie inclusief onderbouwing bij. Bij grote projecten is het soms nodig om een controleverklaring van een accountant aan te leveren. De momenten waarop u bovengenoemde stukken moet aanleveren, leggen wij vast in de financieringsovereenkomst. Lever ook deze stukken op tijd aan. Uitstel is niet mogelijk.

Wij beoordelen de stukken

Keuren we alles goed? Dan zetten we de voorschotten om in een definitieve bijdrage. U kunt dan ook om uw laatste voorschot vragen. Het bedrag dat u niet hebt besteed, moet u terugbetalen.

CZ Fonds

Heeft u een vraag over uw lopend project? Neem gerust contact met ons op.