Het beleggingsbeleid van CZ

Als zorgverzekeraar is CZ verplicht financiële reserves aan te houden. Een deel hiervan beleggen wij. Dat doen we voorzichtig en weloverwogen. We beleggen alleen met geld dat voor de lange termijn beschikbaar is. De opbrengsten worden ingezet voor de premie of gaan, indien nodig, terug naar onze reserves.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

In ons beleggingsbeleid houden we rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen. Aan de ene kant proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat we via beleggingen bij zaken betrokken raken die een negatieve impact hebben. Aan de andere kant ondersteunen we als investeerder graag zaken die positief bijdragen aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij. Hoe we dit doen en wat we doen hebben we vastgelegd in ons CZ-beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Ons beleid op hoofdlijnen

  1. De ondernemingen waarin wij beleggen voldoen aan maatschappelijke richtlijnen (zoals de United Nations Global Compact en de OESO Richtlijnen)
  2. Wij beleggen bij voorkeur in de beter presterende ondernemingen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (‘ESG-thema’s’)
  3. Wij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de focus Sustainable Development Goals van CZ
Img Over CZ Jaarverslag 2019 SVG 3-8-1-13

Onze aanpak

De strategie van ons beleggingsbeleid bestaat uit vijf stappen:

  1. Identificatie: wij krijgen informatie over maatschappelijke problemen die spelen in de sectoren en landen waarin wij beleggen en houden dit goed bij
  2. Beoordeling: wij werken met een onafhankelijke beoordeling van de prestaties van ondernemingen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (‘ESG-thema’s’)
  3. Sturing: wij nemen deel aan gesprekken met ondernemingen om maatschappelijke verbeteringen te ondersteunen, we maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en we sluiten ondernemingen uit die niet verbeteren
  4. Monitoring: wij houden in de gaten of ondernemingen hun afspraken over maatschappelijke verbeteringen nakomen
  5. Rapportage: wij leggen de voortgang op ons beleid vast en rapporteren hier naar buiten toe over
Strategie van CZ voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Over de uitvoering

Wij investeren in verschillende beleggingscategorieën. Bijvoorbeeld in aandelen, hypotheken en bedrijfsobligaties. In al deze categorieën willen wij rekening kunnen houden met de maatschappelijke impact van onze investeringen. Daarom kiezen wij voor beleggingsproducten en vermogensbeheerders die hier informatie over hebben en die actief op die informatie sturen. Met deze keuze zorgen we voor ‘ESG-integratie’ in onze beleggingsportefeuille.

Ons uitgangspunt is dat wij het liefst beleggen in de beter presterende ondernemingen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (‘ESG-thema’s’). Onze aandelenportefeuille bestaat daarom uit ondernemingen die hier binnen hun sector aan voldoen. Op deze manier geven we invulling aan ‘positieve selectie’.

Om actief het gesprek aan te gaan met ondernemingen waarin wij beleggen over het voorkomen en oplossen van maatschappelijke problemen, werken wij samen met een externe partij. Deze partij voert niet alleen namens ons het woord, maar ook namens andere investeerders. Hierdoor worden de krachten gebundeld en neemt de impact van het gesprek toe. De externe partij brengt in overleg met ons ook stemmen uit op aandeelhoudersvergaderingen. Zo is de ‘voting & engagement’ van CZ georganiseerd.

Tot slot werken wij ook met ‘uitsluitingen’. Wij sluiten ondernemingen en landen uit van investering, die betrokken zijn bij activiteiten die we onaanvaardbaar vinden (bijvoorbeeld kinderarbeid en corruptie). We sluiten ook ondernemingen en landen uit die niet open staan voor het voeren van gesprekken over hun activiteiten of die niet willen verbeteren.

Een overzicht van onze actuele activiteiten op het gebied van ‘voting & engagement’ en het CZ Uitsluitingenbeleid is terug te vinden onder Downloads. Hier is ook het volledige CZ beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in te zien.

Verplichtingen en afspraken

Als (zorg)verzekeraar hebben wij te maken met diverse wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op ons vermogensbeheer. Bijvoorbeeld de ‘Wet op het financieel toezicht’ (Wft) en het Europese toezichtkader ‘Solvency II’. CZ zorgt ervoor hier continu aan te voldoen. Hiernaast passen we richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord beleggen toe. Zo sluit ons beleid aan op het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Convenant van de Verzekeringssector (IMVO-convenant) en is het in lijn met de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

Meer weten? Meer informatie is terug te vinden onder Downloads.