Aanvullende maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht uit naar die zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten. Vorige week berichtten we over een brief die hierover is verstuurd aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen.

26 maart 2020

Ondersteuning gecontracteerde zorgaanbieders

Gisteren is een brief verstuurd naar alle andere zorgaanbieders waar wij een contractuele overeenkomst mee hebben afgesloten. Ook die zorgaanbieders willen zorgverzekeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Periode tot 1 juni

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars, zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.

Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zullen de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium worden geïnformeerd en het gesprek over aan gaan.

Vlaggen CZ gebouw