Beleggingen in de farmaceutische industrie

Verschillende media geven aandacht aan de beleggingen van zorgverzekeraars in farmaceutische bedrijven. De aandacht is ontstaan naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant, waar CZ aan heeft meegewerkt. In dit artikel leggen we uit waarom CZ belegt in farmaceutische bedrijven.

5 april 2018


CZ is wettelijk verplicht om financiële reserves te hebben. Er moet voldoende geld zijn om de zorgkosten van onze verzekerden te dekken, ook bij onverwachte kosten. CZ belegt dit geld weloverwogen en gespreid. Hiermee maken we rendement waarmee al een aantal jaren de premie onder de kostprijs kunnen aanbieden. Als we het geld niet beleggen wordt het door de huidige negatieve rente zelfs minder waard.

Het beleggingsbeleid van CZ

 

CZ heeft duidelijke regels voor haar beleggingen. We houden rekening met maatschappelijke, ecologische én sociale belangen. We willen met onze beleggingen niet betrokken zijn bij:

  • Schendingen van mensenrechten of de inzet van kinderarbeid

  • Structurele vormen van fraude of corruptie

  • Structurele vormen van milieuvervuiling

  • Controversiële wapens

  • Tabaksindustrie

 

De farmaceutische industrie

CZ belegt onder andere in de farmaceutische industrie. Farmaceutische bedrijven spelen een zeer belangrijke rol in de gezondheidszorg, omdat zij zorgen voor de ontwikkeling van medicijnen. De gezondheidszorg kan niet zonder deze industrie. Een aantal farmaceutische bedrijven vragen extreem hoge prijzen voor een aantal medicijnen en geven geen inzicht in de kosten. CZ belegt ook in die bedrijven. Op die manier zitten we als aandeelhouder aan tafel en kunnen we invloed uitoefenen op het beleid. We doen dat niet alleen, maar samen met andere beleggers die eenzelfde uitgangspunt hebben als wij. Via deze ‘voting & engagement programma’s’ worden de krachten van beleggers gebundeld. Op die manier wordt geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid. De komende jaren hebben wij als doel om inzicht te krijgen in het kostenmodel en prijsontwikkelingsbeleid van deze farmaceutische bedrijven. CZ is van mening dat ze op deze manier op dit moment het meeste kan bereiken.

Andere initiatieven op hoge prijs geneesmiddelen

Daarnaast probeert CZ samen met branchegenoten ook op andere manieren een antwoord te vinden op hoe om te gaan met dure geneesmiddelen. Zo hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in de oprichting van een nieuw diagnostisch centrum in Utrecht. Hier is een methode ontwikkeld om medicijnen te testen op stamcellen van Cystic Fibrose (CF) -patiënten. Zo kan vooraf worden nagegaan welke medicijnen aanslaan bij de individuele patiënt. De patiënt is beter geholpen, en er wordt bespaard op kosten voor dure medicijnen.

Weloverwogen beslissing

CZ zet zich in om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg verbeteren. Dit vraagt voortdurend om het maken van keuzes met gevolgen voor al onze verzekerden. Ons beleggingsbeleid wordt jaarlijks heroverwogen. En er wordt steeds weer bekeken of wij met ons beleid nog voldoende invloed uit kunnen oefenen op het prijsbeleid van de farmaceutische bedrijven.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid