Betere ondersteuning voor mantelzorg

Succesvolle pilot krijgt navolging in Sittard-Geleen en Heerlen

Mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen kunnen nog dit jaar gebruik gaan maken van de Mantelzorgtest. De online test geeft persoonlijk inzicht in hoe zwaar de extra belasting van mantelzorg voor iemand is. De Mantelzorgtest biedt vervolgens een passend overzicht van hulp en ondersteuning in de buurt. Samen met zorgverzekeraar CZ willen beide gemeenten mantelzorgers actief ondersteunen om overbelasting te voorkomen of te verhelpen. Burgerkracht Limburg en het Platform Mantelzorg Limburg zijn blij met het initiatief en hopen dat andere gemeenten in Limburg het goede voorbeeld van Sittard-Geleen en Heerlen volgen.

27 februari 2023

Voor mantelzorgers is het vaak vanzelfsprekend, maar de inzet van vijf miljoen mantelzorgers in Nederland is van onschatbare waarde. Zij koken, wassen, strijken, zorgen of doen de administratie voor familieleden, buren of vrienden, soms wel meerdere keren per dag. Vaak naast een baan of een gezin. Niet voor niets voelt bijna tien procent van de mantelzorgers zich zwaar belast.

Samenwerken aan preventie

“Met de juiste ondersteuning, zoals de Mantelzorgtest, kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naaste beter volhouden en neemt de druk op de professionele zorg niet verder toe,” zegt Wiro Gruisen, manager Regioregie bij CZ. “De komende jaren zal er, mede door de verschillende landelijke zorgakkoorden die recent zijn gesloten, steeds meer nadruk liggen op deze manier van samenwerken aan preventie.”

Hulp in de omgeving

In het onlangs gesloten Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) zetten gemeenten samen met onder andere zorgverzekeraars in op een gezond en actief leven met een stevige sociale basis. In de eigen omgeving. Mantelzorg hoort daarbij. Hulp en ondersteuning voor mantelzorgers ook. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en zijn bij uitstek de partij die het lokale aanbod kunnen organiseren. “Daar zijn we op dit moment mee bezig”, zeggen wethouders Ivo Tillie (Sittard-Geleen, gezondheid), Peter van Zutphen (Heerlen, welzijn en zorg) en Marco Peters (Heerlen, Ouderenbeleid). “Juist om goede zorg te geven, is balans voor mantelzorgers ontzettend belangrijk. Net zoals mantelzorg in de eigen omgeving wordt geboden, willen we straks via de Mantelzorgtest zo veel mogelijk in diezelfde omgeving hulp bieden.”

Ondertekening contract Mantelzorgtest

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Mantelzorgtest zal naar verwachting dit najaar beschikbaar zijn voor mantelzorgers in Sittard-Geleen en Heerlen. Maar ook nu is er ondersteuning voor mantelzorgers. In de gemeente Sittard-Geleen biedt het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek praktische hulp, advies of begeleiding voor mantelzorgers. In de gemeente Heerlen kunnen ze daarvoor terecht bij Steunpunt voor mantelzorgers (mantelzorgparkstad.nl).

Mantelzorger rent zichzelf snel voorbij

De samenwerking met de twee nieuwe gemeenten is een belangrijke erkenning voor mantelzorgers,” zegt Gertjan van Rossum van Stichting Mantelzorgtest. “Vaak realiseren mantelzorgers te laat dat ze over de grens zijn gegaan. Een mantelzorger zegt moeilijk ‘nee’ en loopt daarmee het risico zichzelf voorbij te rennen. Hulp en ondersteuning begint vaak bij inzicht. De Mantelzorgtest brengt in beeld welke taken een mantelzorger vervult en dat wordt gekoppeld aan lokaal aanbod van hulp om hen te ondersteunen.” Een voorbeeld van dit aanbod zijn de vrijwilligers van ANWB automaatje. Zij vervoeren met hun eigen auto minder mobiele mensen, onder andere naar de dokter of fysiotherapeut maar ook naar een uitje met vrienden. Op die manier bieden zij ondersteuning aan de mantelzorger. “Zo staat een mantelzorger er niet alleen voor.”

Koplopers in mantelzorgondersteuning

De Mantelzorgtest bleek eerder al in de Brabantse gemeenten Tilburg, Breda en Moerdijk een effectief hulpmiddel. Meer dan 70% van de gebruikers gaf aan dat zij meer inzicht hebben gekregen in hun mantelzorgtaken. En 40% gaf aan dat zij mantelzorg beter vol kunnen blijven houden door het relevante hulpaanbod dat uit de Mantelzorgtest naar voren kwam. Daarom is samen met het ministerie van VWS afgesproken dat de pilots landelijk navolging krijgen. Sittard-Geleen en Heerlen zijn de eerste gemeentes die het initiatief overnemen en lopen daarmee landelijk voorop met een lokale Mantelzorgtest.