CZ presenteert zorginkoopbeleid: Verantwoord en dichtbij

Op vrijdag 29 maart is het nieuwe zorginkoopbeleid van CZ gepresenteerd. De rode draad in het beleid voor 2020 is ‘verantwoord en dichtbij’. In het beleid ligt een duidelijke ambitie om kwaliteitsverbetering verder te stimuleren en om de regionale samenwerking steeds beter vorm te geven. Ook worden de inzet van technische en inhoudelijke innovatie steeds belangrijker.

29 september 2019

Dichtbij als het kan

Met het thema ‘Verantwoord en Dichtbij’ sluit het beleid van CZ aan bij de landelijke trend die al een aantal jaren zichtbaar is om de zorg dichtbij te leveren. Steeds meer zorg wordt thuis geleverd. Veel patiënten ervaren het als prettig wanneer zorg in de vertrouwde omgeving georganiseerd kan worden. Het inkoopbeleid is erop gericht om deze beweging te ondersteunen. ‘Dichtbij is het uitgangspunt van de zorgverlening’ geeft Daan Rooijmans van CZ aan. ‘Bijvoorbeeld het stimuleren van digitale vormen van zorg binnen de GGZ. Hiermee kan de zorg worden aangeboden in de thuissituatie van onze verzekerden, maar met deze online toepassingen kunnen ook de toegangstijden van de GGZ worden verkort. En dat is gezien de lengte van de wachtlijsten ook echt noodzakelijk.

Kwalitatief en financieel verantwoord

Veel zorg kan thuis of dichtbij huis, maar altijd moet de vraag gesteld worden of dat in alle gevallen ook verantwoord is. Verantwoord betekent voor CZ dat de zorg betaalbaar moet blijven en ook kwalitatief verantwoord is. Zo kan het voor het resultaat van sommige complexe behandelingen beter zijn om dit niet bij de dichtstbijzijnde instelling te doen. De afweging of zorg dichtbij of verder weg moet worden aangeboden, is volgens CZ dan ook een continue afweging tussen verantwoorde kwaliteit en kosten en toegankelijkheid.

De ambitie op kwaliteit wil CZ steeds meer in regionale samenwerking vorm geven. Bijvoorbeeld bij de behandeling van blaas-en nierkanker. “We zien dat het soort behandeling dat een patiënt krijgt afhankelijk is van het ziekenhuis dat de diagnose stelt. Dit leidt tot onverklaarde behandelverschillen tussen patiënten met dezelfde kenmerken, Dat vinden we niet acceptabel. Daarom zetten we in op het aanwijzen van expertziekenhuizen, die de regie voeren over de zorg in de regio en ook verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de indicatie en behandelplan in een regionaal MDO.” Hierdoor moeten de uitkomsten verbeteren, maar kunnen patiënten voor een groot deel van de zorg toch bij hun dichtstbijzijnde ziekenhuis. De komende tijd gaan in overleg met de diverse regio’s om hier stappen in te zetten.”

Dichtbij: gepersonaliseerde zorg

Zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt staan, niet alleen in fysieke zin, maar ook figuurlijk: de zorg moet aansluiten bij persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt. De afgelopen jaren is CZ samen met zorgaanbieders initiatieven gestart die gericht zijn op meer persoonsgerichte zorg. Binnen het programma ‘My Best Treatment’ zijn inmiddels veelbelovende resultaten geboekt. Binnen het programma worden gepersonaliseerde geneeskunde gecombineerd met maximale participatie van de patiënt op de beslismomenten. Met goede toepassing van technologische mogelijkheden wordt de beste behandeling voor iedere individuele patiënt gekozen en het mooie is dat dit ook een verlaging van de zorgkosten oplevert. In 2019 wordt samen met zorgverleners verder gewerkt aan het door ontwikkelen en implementeren van gepersonaliseerde zorg.

Meer lezen? Bekijk het zorginkoopbeleid.