CZ publiceert inkoopbeleid 2023

Goede zorg, die aansluit bij de behoefte van de patiënt en tegen een redelijke prijs. Daarover wil CZ samen met zorgverleners afspraken maken. Jaarlijks publiceert CZ een inkoopbeleid. Daarin staat onder meer de visie omschreven en de minimum kwaliteitseisen die CZ hanteert voor de inkoop van de zorg. Daarnaast geeft het zorgverleners houvast over het verloop van het contracteringsproces. De koers van CZ is stabiel. De rode draad van het beleid voor 2023 is ‘Verantwoord en Dichtbij’, en is een voortzetting van het beleid van eerdere jaren.

1 april 2022

Goede zorg is onmisbaar. De afgelopen twee jaar hebben zorgprofessionals een prestatie van formaat geleverd. Hun inzet om zowel de nodige coronazorg te verlenen én de reguliere zorg zoveel mogelijk in stand te houden, is ongekend. De huidige fase richt zich niet langer op overleven, maar zal worden ervaren hoe het is om te leven met covid. De ervaring in de maatschappij zal daarbij een andere zijn dan voor de zorg. Patiënten verwachten dat de zorg weer ‘normaal’ is, terwijl zorgverleners nog steeds te maken hebben met inhaalzorg, ziekteverzuim en personeelskrapte. Een uitdaging waar CZ zich van bewust is.

Werken aan bestaande uitdagingen in de zorg

Tijdens de coronapandemie zijn de bestaande uitdagingen voor de zorg niet minder geworden. De vraag naar zorg neemt blijvend toe, terwijl ook het tekort aan professionals in de zorg verder toeneemt. Bestaande plannen voor vernieuwing en verandering in de zorg hebben de afgelopen twee jaar vertraging opgelopen. De urgentie neemt toe. Hoewel geplande vernieuwing vertraagd is, is het goed om te zien dat de pandemie op andere gebieden juist innovatie versneld. Het is van belang deze beweging voort te zetten en waar mogelijk nog meer te versnellen.

Waar kan een stap extra

Daarom heeft CZ een duidelijke aspiratie neergelegd als het gaat om goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Met het inkoopbeleid geeft CZ vorm aan de ambitie om kwaliteitsverbetering van de zorg verder te stimuleren, digitale zorg verder op te schalen en regionale gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Daarover maken we afspraken met zorgverleners. Wanneer dat kan, zetten we nog een stap extra. Met zorgverleners die samen met CZ de verantwoordelijkheid willen nemen om de zorg toekomstbestendig te maken, zoekt CZ verdergaande samenwerking. In een Duurzame (regio) Coalitie, een samenwerking waarin co-makership centraal staat.

Dichtbij als het kan

Dichtbij als het kan, is een belangrijk uitgangspunt van het beleid dat enkele jaren geleden is ingezet en past bij de trend die al enige tijd zichtbaar is in de zorg. De patiënten ervaren het als prettig om zorg zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving te ontvangen. De coronapandemie heeft zichtbaar gemaakt wat de voordelen zijn van technologie in de zorg. We merken dat steeds meer verzekerden en zorgverleners deze (digitale) ontwikkeling omarmen. De bereidheid tot innoveren is een goede basis voor de structurele vernieuwingen die noodzakelijk zijn in de zorg. Met het inkoopbeleid 2023 stimuleert CZ nadrukkelijk deze noodzakelijke beweging en versnelt daarmee het gebruik van digitale zorg in het zorgproces.

In alle gevallen verantwoord

Zorg moet in alle gevallen verantwoord zijn. Dat betekent dat de zorg betaalbaar moet blijven, maar vooral ook kwalitatief verantwoord is. Het blijft een continue afweging tussen verantwoorde kwaliteit, kosten en toegankelijkheid.

Lees meer over onze inkoopdocumenten
Verpleegster helpt een patiënt