Het CZ Zorginkoopbeleid 2021 is gepubliceerd

31 maart 2020

Op 31 maart heeft CZ het inkoopbeleid 2021 gepubliceerd. De afgelopen maanden is er door CZ met zorg gewerkt aan een zorginkoopbeleid voor 2021. Dit beleid kan echter niet los gezien worden van de realiteit waar de Nederlandse samenleving en de gezondheidszorg zich op dit moment in bevindt. De situatie rondom het coronavirus ontwikkelt zich iedere dag, maar het staat vast dat de uitbraak van het coronavirus ingrijpende gevolgen heeft. CZ volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus daarom nauwgezet. Als gevolg van de ontwikkelingen noodzakelijke aanpassingen van het zorginkoopbeleid 2021 worden zo tijdig mogelijk bekend gemaakt.

Vlaggen van CZ