Overnamekandidaat gevonden voor failliet Stepwork Transgenderzorg

Patiënten worden snel door nieuwe zorgaanbieder geïnformeerd

Per 1 november neemt Genderhealthcare B.V. GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg over. Genderhealthcare neemt ook behandelaren over van Stepwork. Daarmee wordt de zorg gecontinueerd voor de 350 mensen die al in behandeling waren bij Stepwork en de 430 mensen die op de wachtlijst stonden bij Stepwork.

1 november 2021

Nadat Stepwork in september failliet werd verklaard, hebben de curator en de zorgverzekeraars alles in het werk gesteld om de geplande afspraken van oktober voor de circa 85 patiënten door te kunnen laten gaan. Dat is gelukt.

Daarnaast heeft de curator gezocht naar oplossingen voor de langere termijn. Namens de zorgverzekeraars hebben Zilveren Kruis en VGZ de curator daarbij ondersteund. Ook de NZa en IGJ waren nauw betrokken. Zij zijn blij dat continuïteit van zorg gerealiseerd is en zullen vanuit hun rol als toezichthouders de voortgang en kwaliteit van zorg monitoren.

Genderhealthcare en zorgverzekeraars overleggen, conform de richtlijnen van mededinging, afzonderlijk over contractafspraken.

De curator draagt per 1 november 2021 de zorg over aan Genderhealthcare.
Patiënten worden op korte termijn geïnformeerd door de nieuwe zorgaanbieder. Verzekerden die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar. CZ verzekerden kunnen gebruik maken van het CZ Zorgteam. Het telefoonnummer van elke zorgverzekeraar is te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiëntenorganisatie Transvisie is bereikbaar voor steun, advies en een luisterend oor via (085) 130 38 46.