Webinar IZA en regionale samenwerking

Op 30 maart a.s. organiseert CZ een online bijeenkomst over het Integraal Zorg Akkoord (IZA). In deze bijeenkomst voor bestuurders en beleidsmakers van zorginstellingen en overheden en andere geïnteresseerden komt aan bod welke stappen worden gezet om de zorgtransitie in de regio’s op gang te brengen. Want met het IZA is landelijke een belangrijke stap gezet om de uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. Maar regionale samenwerking is een van de belangrijkste voorwaarden om daar te komen.

16 maart 2023


Deelnemen kan op 30 maart om 16.00 uur via deze link

De druk op de zorgsector neemt toe. Met de ondertekening van het IZA in september 2022 hebben vertegenwoordigers uit de hele zorgsector een visie op geformuleerd op de zorg. In het akkoord getiteld ‘Samen werken aan gezonde zorg’ is afgesproken dat zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan waarbij passende zorg het uitgangspunt is. Regionale samenwerking is binnen het IZA een belangrijk speerpunt.

Over tot actie

Om hier vorm aan te geven is afgesproken dat organisaties de regionale uitdagingen in kaart brengen in de vorm van een regiobeeld. Op basis daarvan worden regioplannen en transformatieplannen opgesteld. Als zorgverzekeraar wil CZ hierin een actieve rol innemen om de transformatie in co-creatie vorm te geven. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het proces en stellen en de wijze waarop CZ de regio’s* ondersteunt. Ook worden de aanspreekpunten voor de verschillende regio’s in het kernwerkgebied voorgesteld en gaan zij in gesprek met de deelnemers.

Hier vindt u meer informatie over:

CZ webinar IZA en regionale samenwerking

*CZ is marktleider Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Zuidoost Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Limburg.