Zorgverzekeraar CZ komt met boek over impactmethode

De Impact Methode. Dat is de titel van het boek geschreven door Janneke van Leijen en Fleur Hasaart, beiden werkzaam bij zorgverzekeraar CZ. Janneke als strategisch consultant en Fleur als manager van de afdeling Data Science. Het boek bevat een leidraad voor mensen die aan de slag gaan met innovatieprojecten en daarbij zoeken naar inzicht in de (potentiele) impact ervan. De uitgave werd onlangs gepresenteerd in Oisterwijk tijdens een netwerk-event met coalitiepartners van CZ.

14 oktober 2021

Duurzame coalities

Samen met zorginstellingen startte CZ eind 2019 met het sluiten van Duurzame Coalities, onder meer met ziekenhuizen en ggz-instellingen. Angelique Bonte is bij CZ de kwartiermaker duurzame coalities. ‘We werken in deze langdurige samenwerkingen op een vernieuwende manier met zorgverleners samen. Samen werken we aan één doel: betere én betaalbare zorg, nu maar ook in de toekomst. Normaal maken we elk jaar afspraken over de prijs en kwaliteit. In een duurzame coalitie gaan we een stap verder. Samen met de zorginstelling maken we afspraken over kwaliteit, toegankelijkheid, kosten en het werkplezier van zorgmedewerkers. En we voelen ons beide verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. We zetten in op innovaties in de zorg. Maar we kijken ook naar het verbeteren van de bedrijfsprocessen van de zorginstelling. Een van de belangrijke onderdelen van een Duurzame Coalitie is dat we gezamenlijk innovatieprojecten uitvoeren die de zorg verbeteren en toegankelijk houden. We liepen in de praktijk aan tegen de nodige hobbels. Toen kwam het idee van het boek, waar we zelf veel aan gaan hebben maar we willen vooral ook deze kennis graag delen met anderen.’

Meer kans op succes

Janneke van Leijen licht toe waar het boek onder meer bij helpt Janneke: ‘We zien in de praktijk nogal eens voorbeelden van projecten die vol enthousiasme gestart zijn, maar waarvan het resultaat nooit datgene geworden is waarop men aan de start hoopte. Dat is echt zonde. De Impact Methode kan je innovatieproject helpen door het bieden van inzicht. Het kan je inzichten geven in de potentiële impact van je innovatie en binnen welke bandbreedte je die impact mag verwachten, maar geeft ook de mogelijkheid tot het creëren van commitment, vertrouwen en een eerlijker beeld van de investeringsbereidheid van je stakeholders. Door heel gestructureerd jouw innovatie uiteen te rafelen, eventueel gebruik te maken van simulaties om de potentiële impact te voorspellen en een goed monitoringsplan te hebben waarin je de voortgang en effecten inzichtelijk krijgt. Zo ben je veel beter in staat om de mensen om je heen mee te krijgen in jouw project en dus om jouw project tot een succes te maken. Daarmee behoud je niet alleen jouw enthousiasme, je wint er hopelijk ook nog het enthousiasme van je omgeving mee.”

Simulaties

In het boek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan simulaties, een datascience-techniek die steeds vaker wordt ingezet om voorspellingen te doen bij onzekerheden. Fleur Hasaart hierover: ‘Simulaties zijn het afgelopen jaar natuurlijk heel erg bekend geworden vanuit de RIVM grafieken waarin we meerdere scenario’s zien en ook aan de lijven hebben mogen voelen hoe onzekerheid in data er uit ziet en hoe je dan besluiten moet nemen terwijl je maar een paar kilometer zicht hebt. Het simuleren geeft de kans om die onzekerheid goed in kaart te brengen en daar op te acteren. Het is een relatief simpele datascience-techniek die veel data-analisten en data-scientisten beheersen maar die meteen heel veel nieuwe inzichten geeft. En juist om dan met die inzichten samen andere keuzes te maken in het ontwerp van je interventie of in de mate van opschaling geeft meteen feedback weer aan die simulatie om weer nog meer inzichten te krijgen.’

Beschikbaar gesteld

Een gedrukte versie van het boek de Impact-Methode is zolang de voorraad strekt gratis beschikbaar voor partners van CZ. Verder is het als pdf en als e-book te vinden op de pagina Duurzame coalitie: van inkoop naar samenwerking.

Over de auteurs

Janneke van Leijen (links op de foto) werkt als strategisch consultant bij de afdeling Duurzame Coalities van CZ. Ze studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde op het herontwerpen van zorgprocessen en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg. Na haar promotie vervolgde zij haar loopbaan als consultant bij Opera Consultancy. Sinds januari 2021 werkt zij in dienst van CZ.

Fleur Hasaart (rechts op de foto) werkt sinds begin 2017 als manager van de afdeling Data Science van CZ. Ze heeft International Economics and Finance gestudeerd aan Tilburg University en is gepromoveerd in de Gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Werken met data is de rode draad in haar carrière binnen CZ.

 Janneke van Leijen en Fleur Hasaart, auteurs van De Impact methode