Behandelindex

De behandelindex geeft aan hoe de praktijk van een paramedisch zorgverlener zoals een fysiotherapeut presteert vergeleken met andere praktijken.

Verschillend aantal behandelingen per therapeut

Veel mensen krijgen paramedische zorg zoals fysio- of oefentherapie, logopedie, ergotherapie of diëtetiek. De behandeling van een aandoening kan per zorgverlener soms behoorlijk verschillen. Zo hebben de meeste fysiotherapeuten voor een bepaalde aandoening ongeveer hetzelfde aantal behandelingen nodig. Maar er zijn ook fysiotherapeuten die structureel (veel) meer behandelingen nodig hebben voor dezelfde aandoening.

De behandelindex

Eén van onze taken als zorgverzekeraar is om de kosten van de zorg betaalbaar te houden. Dat doen we in samenwerking met patiënten en zorgverleners, zo voorzien wij de zorgverleners van informatie waarmee ze zichzelf kunnen vergelijken met andere zorgverleners. De behandelindex is hier een voorbeeld van.

De behandelindex laat zien hoe het behandelen van vergelijkbare patiëntengroepen in de ene praktijk zich cijfermatig verhoudt tot het behandelen in de praktijk van andere zorgverleners met vergelijkbare patiëntengroepen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de verschillende soorten patiënten en aandoeningen (iemand die chronisch ziek is, heeft waarschijnlijk meer behandelingen nodig).

100 is gemiddeld

Een praktijk met een behandelindex van 100 zit precies op het landelijk gemiddelde. Een index boven de 100 geeft aan dat de zorgverlener voor dezelfde aandoening gemiddeld meer behandelingen per patiënt nodig heeft dan zijn collega’s. Het is de taak van de zorgverlener maar ook onze taak om daar goed naar te kijken en bij te sturen indien nodig.

Wat merkt u van de behandelindex?

De behandelindex is iets wat besproken wordt tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Als patiënt merkt u er dus niets van. Uw therapeut geeft u de zorg die nodig is. We willen niet dat uw zorgverlener zich bij uw behandeling laat leiden door de behandelindex. Uw zorg staat centraal, niet de behandelindex.

Onnodige behandelingen voorkomen

Uw therapeut weet hoe hij uw klacht het beste kan behandelen en hoeveel behandelingen daar voor nodig zijn. Het is niet de bedoeling dat u meer behandelingen krijgt omdat u nog ruim voldoende vergoeding over hebt, bijvoorbeeld vanuit uw aanvullende verzekering. Want dan kunnen wij als zorgverzekeraar u de zorg niet meer aanbieden tegen een betaalbare premie. Een onwenselijke situatie.

Wat als u toch te maken krijgt met een behandelindex?

Heeft u van uw zorgverlener gehoord dat hij u niet meer kan behandelen omdat anders de behandelindex wordt overschreden (en hij gekort wordt door de zorgverzekeraar)? Neem contact met ons op. Dan gaan we samen op zoek naar een goede oplossing en gaat CZ met de betreffende fysiotherapeut in gesprek.

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u