Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) zit per 1 januari 2019 in de basisverzekering. CZ heeft zich hier sterk voor gemaakt. Mensen met overgewicht of obesitas kunnen namelijk veel baat hebben bij een gezonde leefstijl. Een leefstijlcoach kan hen daarbij helpen.

De leefstijlcoach

Een leefstijlcoach stimuleert een gezonde leefstijl. Hij/zij adviseert en begeleidt bij een duurzame leefstijlverandering.

Deze verandering bestaat uit:

  • het verbeteren van het voedingspatroon
  • het normaliseren van de energie-inname
  • meer bewegen

Het programma

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is een programma dat 24 maanden duurt. Het bestaat uit een behandelfase van 12 maanden en een onderhoudsfase van 12 maanden. Deelname aan het programma kan in groepsverband of individueel.

Kwaliteit

CZ heeft overeenkomsten gesloten met individuele leefstijlcoaches en regionale samenwerkingsverbanden. Regionale samenwerkingsverbanden bewaken de kwaliteit van de GLI-zorg. De leefstijlcoach werkt dan als onderaannemer van het regionale samenwerkingsverband. Een leefstijlcoach moet geregistreerd staan in een door CZ erkend kwaliteitsregister (Kabiz, KRF/SKF of KP).

Lees meer over gecombineerde leefstijlinterventie