Vergoeding Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie)

Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt u bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat u vergoed krijgt voor leefstijlcoaching.

Wat krijgt u vergoed?

Uw huisarts kan u doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. U krijgt een vergoeding voor leefstijlcoaching bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

CZ vergoedt voor leefstijlcoaching de programma’s CooL, Beweegkuur en SLIMMER. U krijgt deze vergoeding als u naar een leefstijlcoach gaat met een erkenning van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). En waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener die niet is erkend door de BLCN? Dan krijgt u niets vergoed. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener die wel is erkend door de BLCN? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht

  • Met een verwijzing van uw huisarts kunt u terecht bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN). Of bij een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.
  • U hebt alleen vooraf toestemming (akkoordverklaring) van ons nodig als u al eerder leefstijlinterventie hebt gehad en hier nog een keer van gebruik wilt maken.