Vergoeding Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie)

Leefstijlcoaching (gecombineerde leefstijlinterventie) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het helpt u bij het krijgen van een gezondere leefstijl. Kijk wat u vergoed krijgt voor leefstijlcoaching.

Wat krijgt u vergoed?

Uw huisarts kan u doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie als u 18 jaar of ouder bent en minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) hebt. U krijgt een vergoeding voor leefstijlcoaching bij een Body Mass Index (BMI) vanaf:

  • 30
  • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2
  • 25 en artrose of slaapapneu

CZ vergoedt voor leefstijlcoaching de programma’s CooL, Beweegkuur, SLIMMER en SSIB. U krijgt deze vergoeding als u naar een erkende leefstijlcoach gaat. En waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, die niet staat ingeschreven in de door CZ erkende kwaliteitsregisters? Dan krijgt u geen vergoeding. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, die wel erkend is door CZ? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kunt u terecht?

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u terecht bij een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Of bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in een door CZ erkend kwaliteitsregister voor leefstijlcoaches:

  • Kabiz, het onafhankelijke kwaliteitsorgaan waar de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) haar leden heeft ondergebracht
  • Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) voor fysiotherapeuten
  • Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voor diëtisten en oefentherapeuten

U heeft alleen vooraf toestemming (akkoordverklaring) van ons nodig als u al eerder leefstijlinterventie hebt gehad en hier nog een keer van gebruik wilt maken.

Ook interessant: het gratis Get Fit programma

Op een gezonde manier afvallen is niet makkelijk. Hulp nodig? Meld u aan en ontvang een programma op maat, ontwikkeld door voedings- en sportdeskundigen.

Ontdek het Get Fit programma
Samen gezond eten

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven