Vergoeding leefstijlcoaching (Gecombineerde Leefstijlinterventie)

Heeft u overgewicht of obesitas? Met een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) programma krijgt u advies en begeleiding bij gezonder eten, bewegen, slaap en meer. U kunt dit vergoed krijgen uit de basisverzekering. 

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Vergoeding leefstijlcoaching (GLI)

De Gecombineerde Leefstijlinterventie wordt vergoed bij overgewicht of obesitas. Bekijk de vergoedingen voor de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen of leefstijlcoaching vanaf 18 jaar.

Vergoeding ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen

De Een ketenaanpak is een samenwerking tussen meerdere zorgverleners. Zoals bijvoorbeeld een huisarts en een diëtist.  zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas richt zich op een verandering in gedrag en leefstijl. Om zo weer gezond te worden én te blijven.

De ketenaanpak bestaat uit:

 • de begeleiding en coördinatie door een centrale zorgverlener (CZV);
 • een vraaggesprek (brede anamnese) om de oorzaak van het overgewicht beter in beeld te brengen;
 • een GLI-programma van 2 jaar, uitgevoerd door een kinderleefstijlcoach. Een GLI is een programma met advies en begeleiding over:
  - gezonde voeding
  - eetgewoontes
  - meer beweging

De ketenaanpak wordt aangepast op het kind én het gezin. En duurt 3,5 jaar (42 maanden). Waarvan het kind 2 jaar (24 aaneengesloten maanden) het GLI-programma volgt.

Wat krijgt u vergoed voor de ketenaanpak zorg en ondersteuning?

U krijgt een vergoeding voor de ketenaanpak zorg en ondersteuning als:

 • u jonger bent dan 18 jaar;
 • u een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) heeft. Dit hangt af van het BMI, risicofactoren en andere (chronische) aandoeningen;
 • het GLI-programma een onderdeel is van uw zorgplan.

U heeft voor de vergoeding wél een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts, kinderarts of jeugdverpleegkundige.

Welke programma’s krijgt u vergoed?

CZ koopt in 2024 het programma Your Coach Next Door (YCND) in. U krijgt 100% vergoed als u naar een zorgverlener met contract gaat.

Het YCND programma is op dit moment nog niet erkend als bewezen effectief. YCND heeft de opdracht om vóór 2025 de effectiviteit van hun zorgprogramma aan te tonen.

Wat krijgt u niet vergoed?

Deze vergoeding geldt niet voor:

 • Een GLI-programma voor volwassenen, aansluitend op de ketenaanpak voor kinderen
 • Begeleiding bij bewegen of sporten
 • Behandelingen voor overgewicht door een andere diëtist

Waar kunt u terecht voor de ketenaanpak zorg en ondersteuning?

Met een verwijzing van uw huisarts, een jeugdarts, een kinderarts of een jeugdverpleegkundige kunt u terecht bij een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Of bij een zorgverlener die voldoet aan de door CZ gestelde voorwaarden:

 • De centrale zorgverlener

  De rol van de centrale zorgverlener wordt ingevuld door een BIG geregistreerde HBO geschoolde jeugdverpleegkundige die een aanvullende opleiding tot centrale zorgverlener heeft gevolgd aan de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) of bij YCND.
 • De kinderleefstijlcoach

  De rol van kinderleefstijlcoach wordt ingevuld door een HBO geschoolde en bij BLCN geregistreerde leefstijlcoach die een aanvullende opleiding tot kinderleefstijlcoach heeft gevolgd bij YCND.

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, die wel erkend is door CZ? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, die niet staat ingeschreven in de door CZ erkende kwaliteitsregisters? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vergoeding Gecombineerde Leefstijlinterventie vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor leefstijlcoaching?

U kunt een vergoeding krijgen voor een gecombineerde leefstijlinterventie als u 18 jaar of ouder bent én minimaal een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico (GGR) heeft:

 • U heeft een Body Mass Index (BMI) van 30 of meer. Of
 • een BMI van 25 t/m 29. In combinatie met:
  - een Onder een risicofator bij een hoog BMI verstaan we een ernstig vergrote buikomvang (≥102cm bij mannen en ≥88cm bij vrouwen) of de aanwezigheid van andere risicofactoren voor hart en vaatziekten.. En/of
  - een aandoening zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose of slaapapneu.

U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig.

Welke leefstijlprogramma’s krijgt u vergoed?

U krijgt 100% vergoeding voor de 4 landelijk erkende programma's CooL, Beweegkuur, SLIMMER en SSiB.

CZ heeft geen afspraken gemaakt voor de erkende programma’s X-fittt en Keer Diabetes2 Om-GLI-Online. U krijgt hiervoor misschien minder vergoed

Wat krijgt u niet vergoed?

Deze vergoeding geldt niet voor:

 • Sporten onder begeleiding
 • Leefstijlprogramma’s die niet in het Loket Gezond Leven staan
 • Behandelingen voor overgewicht door een andere diëtist

Maakt u wel gebruik van deze zorg, of wilt u hier gebruik van maken? Ontdek of u een vergoeding krijgt voor beweegprogramma's en dieetadvisering. 

Waar kunt u terecht voor leefstijlcoaching?

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u terecht bij een zorgverlener waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Of bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in een door CZ erkend kwaliteitsregister voor leefstijlcoaches:

 • Kabiz, het onafhankelijke kwaliteitsorgaan waar de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) haar leden heeft ondergebracht
 • Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) voor fysiotherapeuten
 • Kwaliteitsregister Paramedici (KP) voor diëtisten en oefentherapeuten

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, die wel erkend is door CZ? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, die niet staat ingeschreven in de door CZ erkende kwaliteitsregisters? Dan krijgt u geen vergoeding.

Vraag vooraf toestemming aan als u al eerder een programma GLI heeft gevolgd.

Veelgestelde vragen over leefstijlcoaching

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor volwassenen met overgewicht en obesitas. In dit programma leert u stapje voor stapje een gezonde(re) leefstijl te bereiken en behouden. Met advies en begeleiding over beweging, voeding, alcoholgebruik, roken, slaap, ontspanning en stress.

Een GLI traject duurt maximaal 2 jaar: 1 jaar behandelfase en 1 jaar onderhoudsfase. Het programma bestaat uit een intake, individuele sessies en groepsbijeenkomsten. Het aantal sessies voor individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten verschilt per programma.

Nee, u hoeft niets te doen. Als u al bezig bent met uw programma kunt u deze volledig afmaken. En u ontvangt ook gewoon uw vergoeding.

Moet u nog beginnen aan het programma en wordt u bijna 18 jaar? Dan kan het zijn dat er in sommige gevallen wordt gekozen voor een programma voor volwassenen. Bespreek dit altijd even met uw arts.