Klantonderzoeken

Uw mening telt. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat ook bent. Daarom doen we regelmatig onderzoek naar de tevredenheid over onze producten en diensten.

Er zijn drie manieren waarop wij uw mening onderzoeken:

  1. Klanttevredenheidsonderzoeken: Hoe vindt u dat u geholpen bent door CZ? Bijvoorbeeld toen u uw polis wilde wijzigen, een rekening bij ons indiende, of een bezoek bracht aan één van onze servicekantoren?
  2. Patiëntervaringsonderzoeken: Bent u voor onderzoek of behandeling bij een zorgverlener geweest? Wij zijn benieuwd naar uw mening over de dienstverlening en kwaliteit van de zorg.
  3. Overige onderzoeken: Wij onderzoeken bijvoorbeeld rekeningen die wij van zorgverleners hebben ontvangen. Ook zijn wij benieuwd naar uw wensen en behoeften. Dat helpt ons allerlei nieuwe diensten te ontwikkelen.

Zo doet u mee

Iedereen die verzekerd is bij CZ kan worden uitgenodigd voor een klanttevredenheidonderzoek. Voor patiëntervaringsonderzoeken en de meeste overige onderzoeken krijgt u alleen een uitnodiging als u gebruik hebt gemaakt van de zorg die we willen onderzoeken.

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw verzekering of voor eventuele (vervolg)behandelingen bij zorgverleners. Doet u liever niet mee? Geen enkel probleem.

Wie doen de klantonderzoeken bij CZ?

De onderzoeken over onze services doen we meestal zelf via het CZ Klantenpanel. Maar voor andere onderzoeken gebruiken we gespecialiseerde bureaus. Die werken heel zorgvuldig.

Om onderzoek te doen naar de ervaringen in de zorg, gebruiken we gespecialiseerde onderzoeksbureaus.
Meestal zijn dit MarketResponse en Mediquest.

Deze bureaus voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van privacybescherming.

Zo werken de externe bureaus

CZ levert twee bestanden aan: één met verzendgegevens (naam, adresgegevens, e-mailadres) en één met analysegegevens (algemene achtergrondkenmerken zoals geslacht en leeftijd).

  • Na versturing wordt het bestand met verzendgegevens direct vernietigd. Hiermee zijn de resultaten van het onderzoek en de achtergrondkenmerken niet meer tot u als persoon terug te herleiden.
  • Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming

Alle afspraken tussen CZ en de onderzoeksbureaus zijn schriftelijk vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.

Uw gegevens zijn veilig

Doet u mee aan één van onze onderzoeken? De veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd.

  • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • De webapplicaties die gebruikt worden voor onderzoek zijn ook beveiligd door authenticatie (een toegangscode). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor anderen.
  • De gebruikte software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot uw gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.

Klanttevredenheidsonderzoek 2023

Elk jaar doen wij op allerlei manieren onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten. Via de Klantenmonitor Zorgverzekeringen 2023 geeft u ons als gemiddeld rapportcijfer een 8,2.

Lees meer over het klantonderzoek van 2023