Vergoeding bevalling

Uw basisverzekering vergoedt de meeste kosten rondom de bevalling. In sommige situaties geldt een eigen bijdrage. Deze kunt u vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.  

Wat krijgt u vergoed?

Het hangt van uw situatie af of u een volledige vergoeding krijgt uit uw basisverzekering.

Als u in het ziekenhuis moet bevallen (medische indicatie)

Soms vindt uw verloskundige of arts het nodig dat u in het ziekenhuis bevalt. Bijvoorbeeld als u een te hoge bloeddruk hebt of als uw baby in stuit ligt. U krijgt de kosten van de bevalling dan volledig vergoed. U betaalt géén Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 of Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Als u zelf mag kiezen waar u wil bevallen

Als uw zwangerschap goed verloopt, kunt u zelf kiezen waar u wil bevallen. U hebt 3 opties:

1. Thuisbevalling

U krijgt de kosten volledig vergoed. U betaalt geen eigen risico of eigen bijdrage.

2. Poliklinische bevalling in het ziekenhuis

Poliklinische bevalling in het ziekenhuis wordt vergoed uit uw basisverzekering. In 2023 krijgt u € 236 per dag (voor moeder en kind samen). U betaalt géén eigen risico, maar wel een eigen bijdrage. Deze verschilt per ziekenhuis. Onze geboortezorgadviseurs kunnen u hierover informeren. 

3. Poliklinische bevalling in het geboortecentrum 

In 2023 krijgt u € 236 per dag (voor moeder en kind samen) vergoeding uit uw basisverzekering. U betaalt géén eigen risico, maar wel  een maximale eigen bijdrage van € 525,85.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage van een poliklinische bevalling.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor bevalling. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

Samen met uw verloskundige kiest u waar u wilt bevallen. Op zoek naar een ziekenhuis of geboortecentrum met een contract voor bevallingen?

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Veelgestelde vragen

CZ Geboortezorgadvies

Vragen over kraamzorg, vergoedingen of uw zwangerschap? Laat het ons weten, we helpen u graag.

Naar boven