Vergoeding verloskundige hulp door een verloskundige, gynaecoloog of huisarts

Wat krijgt u vergoed voor verloskundige hulp door een verloskundige, gynaecoloog of huisarts? Bekijk wat de vergoeding is voor zorg tijdens de zwangerschap en de geboorte.

Wat krijgt u vergoed?

Krijgt u voor, tijdens en na de bevalling hulp van een verloskundige, gynaecoloog of huisarts die een contract met ons heeft? Dan vergoeden we het grootste gedeelte van de kosten. Het gaat om hulp tot maximaal 6 weken na de bevalling. Met deze gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor een bevalling in het ziekenhuis of een geboortecentrum is een eigen bijdrage van toepassing als er geen sprake is van een medische indicatie. Leest u hiervoor verder in Vergoeding bevalling ziekenhuis zonder medische indicatie.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde verloskundige, ziekenhuis of huisarts? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: verloskundige, gynaecologie of huisarts.

Hoe snel kunt u terecht bij: geboortezorg?

Bij acute verloskunde moet er binnen 45 minuten een ambulance aanwezig zijn. Binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose start de benodigde medische hulp.

Nog vragen? We zijn er voor u