Vergoeding bijzondere optische hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor bijzondere optische hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u slecht ziet en een bril of contactlenzen helpen niet genoeg, kunnen bijzondere optische hulpmiddelen u helpen. Ook het montuur, statief of verlichting horen bij het hulpmiddel, als deze met het hulpmiddel één geheel vormen. Bijzondere optische hulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U moet een medische diagnose van de oogarts hebben. Afhankelijk daarvan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor vergoeding van een verrekijker- of telescoopbril. Let op: bij een kappenbril of ptosisbril worden brillenglazen met een correctie niet vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eenvoudige bijzonder optische hulpmiddelen zoals hand- en standloepen en leeslinealen worden niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen bij een leverancier optische hulpmiddelen terecht voor het aanmeten van het hulpmiddel.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische indicatie van uw oogarts en de offerte van de leverancier toe.

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: bril, contactlenzen, lenzen, elektronische handloep.

Nog vragen? We zijn er voor u