Vergoeding bijzondere optische hulpmiddelen

Wat krijgt u vergoed voor bijzondere optische hulpmiddelen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u slecht ziet en een bril of contactlenzen helpen niet genoeg, kunnen bijzondere optische hulpmiddelen u helpen. Ook het montuur, statief of verlichting horen bij het hulpmiddel, als deze met het hulpmiddel één geheel vormen. Bijzondere optische hulpmiddelen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U moet een medische diagnose van de oogarts hebben. Afhankelijk daarvan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor vergoeding van een niet-eenvoudig vergrootglas of een telescoopbril. Let op: bij een kappenbril en een ptosisbril worden de brilglazen met een correctie niet vergoed.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eenvoudige bijzonder optische hulpmiddelen zoals hand- en standloepen en leeslinealen worden niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen bij een leverancier optische hulpmiddelen terecht voor het aanmeten van het hulpmiddel.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische indicatie van uw oogarts en de offerte van de leverancier toe.

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: optische hulpmiddelen.