Vergoeding diabeteshulpmiddelen

Bent u afhankelijk van insuline? Dan krijgt u diabeteshulpmiddelen zoals testspullen, injectiemateriaal en insulinetoedieningsmateriaal vergoed uit uw basisverzekering.
Bent u niet afhankelijk van insuline maar heeft u wel diabeteshulpmiddelen nodig, dan kunt u dit vergoed krijgen uit een aanvullende verzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Ja, vergoeding mogelijk.

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk.

Eigen risico

U betaalt soms Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt soms een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico..

Wat krijgt u vergoed voor diabetesmateriaal?

Er zijn 3 soorten diabeteshulpmiddelen: testmaterialen, injectiematerialen en toedieningsmaterialen. Bekijk wat u vergoed krijgt.

Diabetestestmateriaal

U krijgt glucosemeters, teststrips, lancetten en prikpennen en sensoren FGM en CGM vergoed uit de basisverzekering. De arts of diabetesverpleegkundige bepaalt of de Flash Glucose Monitoring (Freestyle Libre) het beste hulpmiddel voor u is en of u dit vergoed krijgt.

Injectiemateriaal 

U krijgt pennaalden voor insulinetoediening vergoed uit de basisverzekering.

Insulinetoedieningsmateriaal

Insulinepen: U krijgt elke 2 jaar 1 insulinepen en 1 reservepen vergoed uit de basisverzekering.

Insulinepomp: Heeft u een draagbare uitwendige insulinepomp nodig? Dan krijgt u deze onderdelen vergoed uit uw basisverzekering:

  • Uitwendige insulinepomp. U krijgt 1 pomp per 4 jaar. Het is afhankelijk van de soort pomp of u deze krijgt of leent.
  • Reservoirs, verbindingsslangetjes en naalden voor de pomp.
  • Batterijen en oplaadapparatuur bij de eerste aanschaf. De vervangende batterijen betaalt u zelf.
  • Weet u niet of u een insulinepen of pomp nodig heeft? Doe de Keuzehulp. En bespreek met uw zorgverlener wat bij uw behandelplan past.

Vergoeding uit uw aanvullende verzekering

Als u niet afhankelijk bent van insuline, maar u heeft wel diabeteshulpmiddelen nodig, krijgt u misschien een vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?

Wij vergoeden het marktconform tarief tot maximaal de vergoeding uit de aanvullende verzekering. De vergoeding geldt daarbij uitsluitend voor teststrips en bijbehorende lancetten, prikpen en een bloedglucusemeter. Vraag aan uw apotheek, apotheekhoudende huisarts of medische speciaalzaak wat de kosten zijn zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Lees ook onze voorwaarden.

Waar kunt u terecht voor diabeteshulpmiddelen?

U kunt diabeteshulpmiddelen krijgen via uw apotheek. En vanaf 2023 via een medische speciaalzaak. 

Op zoek naar een leverancier met een contract voor diabeteshulpmiddelen?

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Ook moet u een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Leven met diabetes

Heeft u diabetes, of denkt u dat u diabetes heeft? Ontdek wat diabetes type 1 en 2 is, hoe u het herkent en hoe u gezond kunt leven met diabetes. 

Lees meer over suikerziekte
Vrouw met diabeteshulpmiddel