Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg vallen onder de GGZ. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor GGZ Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdragen

U betaalt voor GGZ geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijgt u vergoed?

U betaalt geen eigen risico voor psychische ondersteuning of hulp door uw huisarts of praktijkondersteuner. Verwijst de huisarts of praktijkondersteuner u door naar GGZ zonder opname, GGZ met opname of een Het genderteam is een team van medisch specialisten. Het team doet een diagnostisch onderzoek en begeleidt u bij het transitieproces.? Dan krijgt u hiervoor een vergoeding uit uw basisverzekering en betaalt u wel eigen risico.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

  • U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter, regiebehandelaar of bedrijfsarts. Voor spoedzorg hebt u geen verwijzing nodig.
  • U bent ouder dan 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor geestelijke gezondheidszorg. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Online GGZ: hulp vanuit uw huis

Liever naar de psycholoog vanuit huis? Dat kan met online GGZ. Sneller aan de beurt, nét zo persoonlijk en vergoed uit uw basisverzekering. Twijfelt u of dit bij u past? We helpen u graag op weg.

Meer over online GGZ
Iemand belt met de online psycholoog

Voor de behandeling van ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen gelden extra kwaliteitseisen. Bij welke gecontracteerde zorgverlener kunt u terecht voor deze specifieke zorg? Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies.


Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. U krijgt géén vergoeding als de zorgverlener niet voldoet aan de De zorgverlener heeft een kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben voor kwaliteit en verantwoording. Ook moet de behandeling op de lijst therapieën GGZ staan.


Voor GGZ met opname bij een ongecontracteerde zorgaanbieder en GGZ in het buitenland moet u altijd vooraf toestemming aanvragen. Voor GGZ zonder opname bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is voorlopig nog geen akkoordverklaring nodig, totdat CZ hierover nader communiceert.

Hoe snel kunt u terecht voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)?

Om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk terechtkunt, hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor GGZ. Bekijk hoe snel u terecht kunt bij de therapeut.