Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg vallen onder de GGZ. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2021 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja 

Wat krijgt u vergoed?

U kunt met psychische klachten terecht bij uw huisarts. Verwijst die u door naar de De praktijkondersteuner helpt u bij een chronische aandoening of psychische klachten. U kunt hier onder andere terecht voor begeleiding, advies en lichamelijk onderzoek. U betaalt geen eigen risico.
, De behandeling van lichte tot matige psychische problemen door een psycholoog of psychotherapeut.
of De behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen door een klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut of psychiater, eventueel in een instelling.
? Dan krijgt u hiervoor een vergoeding uit uw basisverzekering.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

  • U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, straatdokter of bedrijfsarts. Voor spoedzorg hebt u geen verwijzing nodig.
  • U bent ouder dan 18 jaar. Voor jongeren tot 18 jaar regelt de gemeente de GGZ.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor uw behandeling:

Voor de behandeling van ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen gelden extra kwaliteitseisen. U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor uw behandeling:

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. U krijgt géén vergoeding als de zorgverlener niet voldoet aan de De zorgverlener heeft een kwaliteitsstatuut. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.
Ook moet de behandeling op de lijst therapieën GGZ staan. Voor Klinische zorg is zorg met opname.
 moet u vooraf toestemming aanvragen. Hiervoor hebben we het volgende nodig:

  • Verwijsbrief
  • Behandelplan met eventuele scorelijsten
  • Offerte

U kunt uw aanvraag per post opsturen naar CZ, afdeling Medische Beoordelingen.

Teruggave eigen risico bij een Zorgbewustpolis

Hebt u een Zorgbewustpolis? En gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan kunt u uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 terugkrijgen. Dit kan als een deel van de GGZ-behandeling online is (e-health). Een e-consult, e-mail of realtime beeldconsult met de zorgverlener telt niet. Aanmelden voor deze regeling of weten hoe het werkt? Neem contact met ons op.

Al een diagnose? Doe de keuzehulp

Vaak zijn er verschillende behandelingen mogelijk. De keuzehulp zet al uw opties op een rij, met de voor- en nadelen. Vul uw wensen in en bespreek de resultaten met uw arts. En kies samen de behandeling die bij ú past.

Naar de keuzehulp voor psychiatrie

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven