Vergoeding kunstgebit op implantaten (klikgebit)

Implantaten en het kunstgebit krijgt u in sommige gevallen vergoed uit de basisverzekering. Er moet sprake zijn van een geheel tandeloze en ernstig geslonken kaak.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Ondergebit op implantaten: 90% vergoed
  • Bovengebit op implantaten: 92% vergoed

Aanvullende verzekering

Vergoeding voor de eigen bijdrage

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

  • Ondergebit op implantaten: 10% van de kosten
  • Bovengebit op implantaten: 8% van de kosten

Wat krijgt u vergoed voor een klikgebit?

We vergoeden maximaal het wettelijk tarief. Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hier zijn geen wettelijke tarieven voor. In de referentielijst staan bedragen die gebruikelijk zijn.

Aanvullende verzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit uw aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor een klikgebit. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract gaat.

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Vooraf moet u of uw zorgverlener altijd bij ons een akkoordverklaring aanvragen. Om uw aanvraag te beoordelen hebben we ook het behandelplan nodig.

Hoe snel kunt u terecht voor mondzorg?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor mondzorg. Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als u acuut mondzorg nodig heeft, dan is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kunt u wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.

Veelgestelde vragen

Support bij uw zorg en gezondheid

Bij uw zorgverzekering krijgt u meer dan 20 extra’s. Van handige apps en hoge kortingen tot persoonlijke hulp.

Ontdek CZ Extra
Man en vrouw kijken op tablet

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven