Vergoeding kunstgebit op implantaten (klikgebit)

Implantaten en het kunstgebit krijgt u in sommige gevallen vergoed uit de basisverzekering. Er moet sprake zijn van een geheel tandeloze kaak.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Ondergebit op implantaten: 90% vergoed
  • Bovengebit op implantaten: 92% vergoed
  • Volledige gebitsprothese op implantaten: 83% vergoed

Aanvullende verzekering

Vergoeding voor de eigen bijdrage

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

  • Ondergebit op implantaten: 10% van de kosten
  • Bovengebit op implantaten: 8% van de kosten
  • Gebitsprothese op implantaten in combinatie met een gebitsprothese zonder implantaten: 17% van de kosten

Wat krijgt u vergoed voor een klikgebit?

We vergoeden maximaal het wettelijk tarief. Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hier zijn geen wettelijke tarieven voor. In de referentielijst staan bedragen die gebruikelijk zijn.

Aanvullende verzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit uw aanvullende verzekering.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Waar kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor een kunstgebit op implantaten gaat. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Vooraf moet u of uw zorgverlener altijd bij ons een akkoordverklaring aanvragen. Om uw aanvraag te beoordelen hebben we ook het behandelplan nodig.

Wachttijden en bereikbaarheid

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven