Vergoeding kunstgebit (klikgebit) op implantaten

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Voor het plaatsen van implantaten en het aanbrengen van het kunstgebit (klikgebit) hierop, krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Deze vergoeding geldt alleen wanneer sprake is van een geheel tandeloze, ernstig geslonken kaak.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017
Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2018

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Als u geen toestemming van ons hebt, krijgt u geen vergoeding uit de basisverzekering. Maar u kunt dan misschien wel een vergoeding krijgen uit verschillende aanvullende verzekeringen.

Aanvullende verzekering

 1. Vergoeding

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor een kunstgebit en voor het bijbehorende kliksysteem op implantaten. Voor de onderkaak is deze eigen bijdrage 10%, voor de bovenkaak is dit 8%.

Met een aanvullende verzekering kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: klikgebit op implantaten.

Met gecontracteerde zorgverleners zijn er kwaliteitsafspraken gemaakt. Zij beoordelen uw medische indicatie. Als u een kunstgebit (klikgebit) op implantaten krijgt, dan zijn daar vaak meerdere soorten zorgverleners bij betrokken, zoals bijvoorbeeld de tandarts, implantoloog en chirurg. Met onze gecontracteerde zorgverleners is afgesproken dat één van hen, vaak de tandarts, eindverantwoordelijk is voor uw behandeling. Zo hebt u één aanspreekpunt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Deze akkoordverklaring moet u of uw zorgverlener schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur met uw aanvraag de volgende gegevens mee:

 • uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
 • uw CZ relatienummer
 • gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de eindverantwoordelijke behandelaar
 • het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog

Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een kunstgebit (klikgebit) op implantaten vanuit de basisverzekering.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kunt u terecht bij: mondzorg?

Hebt u mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

 • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijgt u de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
 • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijgt u de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
 • U kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
 • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
 • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kunt u binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
 • Voor mondzorg zonder spoed kunt u binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kunt u de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice