Vergoeding kunstgebit op implantaten (klikgebit)

Implantaten en het kunstgebit krijgt u in sommige gevallen vergoed uit de basisverzekering. Er moet sprake zijn van een geheel tandeloze en ernstig geslonken kaak.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Ondergebit op implantaten: 90% vergoed
  • Bovengebit op implantaten: 92% vergoed
  • Combinatie van klikgebit op implantaten in de ene kaak en een uitneembaar kunstgebit in de andere kaak: 83% vergoed

Aanvullende verzekering

Vergoeding voor de eigen bijdrage.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

 

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

  • Ondergebit op implantaten:  van de kosten
  • Bovengebit op implantaten: 8% van de kosten
  • Combinatie van klikgebit op implantaten in de ene kaak en een uitneembaar kunstgebit in de andere kaak: 17% van de kosten

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed voor een klikgebit?

We vergoeden maximaal het . Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hier zijn geen wettelijke tarieven voor. In de  staan bedragen die gebruikelijk zijn.

Aanvullende verzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit uw aanvullende verzekering.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor een klikgebit. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

Heeft u een implantaat nodig voor uw bovenkaak? Dan heeft u een akkoordverklaring nodig voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een implantaat in uw onderkaak is een akkoordverklaring alleen nodig bij zorgverleners zonder contract

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Vooraf moet u of uw zorgverlener altijd bij ons een akkoordverklaring aanvragen. Om uw aanvraag te beoordelen hebben we ook het behandelplan nodig.

Hoe snel kunt u terecht voor mondzorg?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor mondzorg. Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als u acuut mondzorg nodig heeft, dan is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kunt u wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.

Extra support bij uw zorg en gezondheid

Bij uw zorgverzekering krijgt u meer dan 20 extra’s. Handig tijdens en ná uw zwangerschap. Van korting op handige babyproducten tot een app om snel uw gezondheidsvragen te stellen.

Ontdek CZ Extra
Man en vrouw kijken op tablet