Vergoeding logopedie

Wat krijgt u vergoed voor logopedie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Logopedie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U hebt een verwijzing nodig van de arts die u behandelt. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een arts voor verstandelijk gehandicapten, een medisch specialist, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts of een tandarts. Uw behandeling logopedie moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Gaat u naar een logopedist omdat u de ziekte van Parkinson hebt? Wij hebben contracten met logopedisten die hierin zijn gespecialiseerd. Zij weten meer over de ziekte van Parkinson waardoor u een betere behandeling krijgt. U vindt deze logopedisten door in de Zorgvinder te zoeken op 'logopedie voor behandeling van ziekte van Parkinson'. Hebt u hulp of advies nodig bij het kiezen van uw logopedist? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Hoe snel kunt u terecht bij: logopedie?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan u hierover informeren.

Nog vragen? We zijn er voor u