Vergoeding logopedie

Wat krijgt u vergoed voor logopedie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Logopedie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2023 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor logopedie? Vind een logopedist bij u in de buurt.

Hebt u logopedie nodig omdat u de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde logopedist. Deze heeft meer kennis over uw ziekte en kan u beter helpen. Vind een logopedist met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

U hebt een verwijzing nodig als uw logopedist géén contract met ons heeft of als u jonger bent dan 18 jaar. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Heb ik een akkoordverklaring nodig?

Als er meerdere behandelingen logopedie op één dag gegeven worden, is een akkoordverklaring nodig.

Hoe snel kunt u terecht bij de logopedist?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor logopedie. U kunt binnen maximaal 5 werkdagen terecht bij een logopedist.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven