Vergoeding logopedie

Wat krijgt u vergoed voor logopedie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Logopedie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

 

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor logopedie? Vind een logopedist bij u in de buurt.

Heeft u logopedie nodig omdat u de ziekte van Parkinson heeft? Ga dan naar een gespecialiseerde logopedist. Deze heeft meer kennis over uw ziekte en kan u beter helpen. Vind een logopedist met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

U heeft alleen een verwijzing nodig als uw logopedist géén contract met ons heeft. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan is een verwijzing vanaf 2024 ook alleen nodig als u naar een zorgverlener zonder contract gaat. U kunt bij de volgende zorgverleners een verwijzing opvragen en deze aan uw logopedist geven: huisarts, tandarts/orthodontist, arts voor verstandelijk gehandicapten, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, tandarts of verpleegkundig specialist.

Heb ik een akkoordverklaring nodig?

Als er meerdere behandelingen logopedie op één dag gegeven worden, is een akkoordverklaring nodig.

Hoe snel kunt u terecht bij de logopedist?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor logopedie. U kunt binnen maximaal 5 werkdagen terecht bij een logopedist.