Vergoeding logopedie

Wat krijgt u vergoed voor logopedie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Wat krijgt u vergoed?

Logopedie krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor logopedie? Vind een logopedist bij u in de buurt.

Hebt u logopedie nodig omdat u de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde logopedist. Deze heeft meer kennis over uw ziekte en kan u beter helpen. Vind een logopedist met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

U hebt een verwijzing nodig als uw logopedist géén contract met ons heeft of als u jonger bent dan 18 jaar. De huisarts, verpleegkundige (niveau 5), arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig- of medisch specialist kan de verwijzing geven.

Heb ik een akkoordverklaring nodig?

Als er meerdere behandelingen logopedie op één dag gegeven worden, is een akkoordverklaring nodig.

Logopedie: hoe snel kunt u terecht?

U kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan u hierover informeren.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven