Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Wat krijgt u vergoed voor uw medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hebt u een recept van uw arts? Dan krijgt u uit uw basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms hebt u van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Check eenvoudig zelf of u een vergoeding krijgt op Medicijnkosten.nl. Hier ziet u ook de maximale vergoeding en wat u eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Haalt u uw medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijgt u misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaalt u soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Kijk op Medicijnkosten.nl of u voor uw medicijn een eigen bijdrage betaalt.

Hebt u een aanvullende verzekering Top? Dan vergoeden wij de eigen bijdrage voor medicijnen die voorkomen in het GVS tot maximaal € 250.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van uw eigen risico. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde apotheek? Vind een apotheek.

U kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken.

Wat u verder moet weten over uw apotheek:

Veelgestelde vragen over medicijnen

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice