Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Wat krijgt u vergoed voor uw medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Hebt u een recept van uw arts? Dan krijgt u uit uw basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms hebt u van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Check eenvoudig zelf of u een vergoeding krijgt op Medicijnkosten.nl. Hier ziet u ook de maximale vergoeding en wat u eventueel zelf betaalt (eigen bijdrage).

Haalt u uw medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijgt u misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaalt u soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Kijk op Medicijnkosten.nl of u voor uw medicijn een eigen bijdrage betaalt.

Hebt u een aanvullende verzekering Top? Dan vergoeden wij de eigen bijdrage voor medicijnen die voorkomen in het GVS tot maximaal € 250.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van uw eigen risico. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde apotheek? Vind een apotheek.

U kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken.

Wat u verder moet weten over uw apotheek:

Veelgestelde vragen over medicijnen

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u in Mijn CZ.

CZ Klantenservice