Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Wat krijgt u vergoed voor uw medicijnen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed voor medicijnen?

Basisverzekering

Hebt u een recept van uw arts? Dan krijgt u uit uw basisverzekering alle medicijnen vergoed die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Soms hebt u van ons een akkoordverklaring nodig. En soms gelden aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Haalt u uw medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijgt u misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor medicijnen betaalt u soms een wettelijke eigen bijdrage, zoals voor sommige ADHD-medicijnen. Deze wettelijke eigen bijdrage is maximaal € 250 per kalenderjaar. Uw apotheker weet wat uw medicijn precies kost, en of u een eigen bijdrage betaalt. Hier vindt u meer uitleg over het verschil tussen een eigen bijdrage en het eigen risico.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van uw eigen risico. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als u uw volledige eigen risico hebt betaald, krijgt u alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

U betaalt vanaf 1 mei 2021 geen eigen risico meer voor medicijnen van de lijst voorkeursgeneesmiddelen. U betaalt wel eigen risico voor de dienstverlening van de apotheek.

Bij welke apotheek kunt u terecht?

Op zoek naar een apotheek met een contract? Vind een apotheek bij u in de buurt.

U kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken ApotheekZorg, BENU Online Apotheek, Efarma, MedApp, De Nationale Apotheek of Thuisapotheek voor het bestellen van medicijnen. Vraag uw huisarts om het recept digitaal naar de online apotheek van uw keuze te sturen. Of stuur het originele recept zelf op naar de apotheek.

Wat u verder moet weten over uw apotheek:

  • Soms vergoeden we alleen het medicijn met de laagste prijs. Het voorkeursbeleid medicijnen geldt voor al onze basisverzekeringen.
  • Als u medicijnen haalt, betaalt u ook andere kosten. Bijvoorbeeld voor de dienstverlening en begeleiding van de apotheek. Of speciale avond- en weekendtarieven. Lees meer over de kosten bij de apotheek.

Veelgestelde vragen over medicijnen

Nog vragen? We zijn er voor u

Vanwege Hemelvaartsdag zijn wij op donderdag 26 mei gesloten.

Naar boven