Vergoeding medicijnen (geneesmiddelen)

Heeft uw arts medicijnen voorgeschreven? Dan kan het zijn dat u een vergoeding ontvangt uit de basisverzekering. Bekijk wat u vergoed krijgt.

Wat krijgt u vergoed voor medicijnen?

Basisverzekering

Uw medicijnen worden vergoed uit uw basisverzekering als deze voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Voor sommige medicijnen heeft u een akkoordverklaring nodig. Uw arts weet voor welke medicijnen u een akkoordverklaring nodig hebt. Meestal vraagt uw arts de toestemming ook voor u aan. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden, zoals een artsenverklaring.

Staat uw medicijn op de lijst voorkeursgeneesmiddelen? Dan vergoeden we het voorkeursmedicijn. Dit is het medicijn met de laagste prijs, maar met de juiste werkzame stof.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde medicijnen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor ADHD-medicijnen. Deze wettelijke eigen bijdrage is maximaal € 250 per kalenderjaar. Uw apotheker weet wat uw medicijn precies kost, en of u een eigen bijdrage betaalt..

Eigen risico

U betaalt alleen eigen risico als uw medicijn niet op de lijst voorkeursgeneesmiddelen staat. En u 18 jaar of ouder bent.

Voor de dienstverlening van de apotheek betaalt u ook eigen risico.

Bij welke apotheek kunt u terecht?

Op zoek naar een apotheek met een contract? Vind een apotheek bij u in de buurt.

U kunt ook terecht bij onze gecontracteerde online apotheken ApotheekZorg, BENU Online Apotheek, eFarma, MedApp, De Nationale Apotheek of Thuisapotheek voor het bestellen van medicijnen. Vraag uw huisarts om het recept digitaal naar de online apotheek van uw keuze te sturen. Of stuur het originele recept zelf op naar de apotheek.

Haalt u uw medicijnen bij een niet-gecontracteerde apotheek? Dan krijgt u misschien een lagere vergoeding. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

De apotheker helpt u graag verder

Een vraag over uw medicijn of het GVS? Dan kunt u altijd terecht bij uw apotheker voor advies of meer informatie. Benieuwd wat uw apotheek nog meer doet?

Alles over de apotheek
Vrouw krijgt uitleg van apotheker over medicijn