Wat is het voorkeursbeleid medicijnen?

Sommige medicijnen werken hetzelfde, maar verschillen in prijs. In dat geval vergoeden wij alleen het medicijn met de laagste prijs: het voorkeursgeneesmiddel. Geen zorgen, u krijgt nog steeds het medicijn dat u nodig hebt, maar dan in een ander doosje.

Zelfde medicijn, ander merk

Dit hebben we afgesproken met apotheken:

  • Staat uw medicijn (de werkzame stof) op de lijst voorkeursgeneesmiddelen? Dan krijgt u dit medicijn mee van uw apotheek. Voor medicijnen op deze lijst hebben we met fabrikanten prijsafspraken gemaakt voor minimaal 2 jaar. Hierdoor kunt u langere tijd gebruik maken van één merk medicijn. We maken deze prijzen niet openbaar, zodat we betere prijsafspraken kunnen maken. Zo gaan de kosten omlaag. En houden we de premie zo laag mogelijk.
  • Staat uw medicijn (de werkzame stof) niet op de lijst? Dan hebben we met apotheken afgesproken dat ze per werkzame stof altijd het goedkoopste medicijn aan u meegeven. Of een medicijn dat maximaal 5% duurder is dan het goedkoopste medicijn. Wilt u liever een ander medicijn? Dan betaalt u het verschil met het goedkoopste medicijn zelf.

Wat betekent dit voor u?

  1. U kunt een ander medicijn krijgen dan u gewend bent. De verpakking ziet er bijvoorbeeld anders uit, of de kleur van het medicijn is anders.
  2. U betaalt vanaf 1 mei 2021 geen (vrijwillig) eigen risico meer voor medicijnen van de lijst voorkeursgeneesmiddelen. U betaalt wel eigen risico voor de dienstverlening van de apotheek.
  3. Woont u in Nederland, en haalt u uw medicijnen meestal bij een apotheek in het buitenland? Bijvoorbeeld in België of Duitsland. Dan krijgt u vanaf 2023 niet meer de vergoeding die u misschien gewend bent. Vanaf 2023 passen we het voorkeursbeleid medicijnen namelijk ook toe voor medicijnen uit het buitenland.

Alléén officieel goedgekeurde medicijnen

U hoeft niet bang te zijn dat het voorkeursmedicijn minder goed is. Alle voorkeursgeneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Ook is de werkzame stof altijd hetzelfde als die van het merkmedicijn.

Uw apotheek geeft u het juiste medicijn...

Op het recept dat u van uw arts krijgt, staat altijd de werkzame stof van het medicijn. Niet de merknaam. Uw apotheek zorgt er vervolgens voor dat u het juiste geneesmiddel krijgt. Soms verandert de lijst met voorkeursgeneesmiddelen. Ook dan weet uw apotheek altijd welk medicijn u nodig hebt.

... en controleert of het gebruik voor u veilig is

Het kan voorkomen dat u niet goed op een medicijn reageert. Bijvoorbeeld omdat u een allergie hebt voor een hulpstof. Dit gebeurt gelukkig bijna nooit. Ook niet bij voorkeursmedicijnen. Ook controleert uw apotheek altijd in uw persoonlijk dossier of een middel veilig is voor u.

Tip: geef uw apotheek toestemming om uw medische gegevens te delen. Dan kunnen ook uw artsen bij uw dossier. Bij een noodgeval kunnen ze dan meteen juist handelen. Dit is zeker aan te raden als u allergieën hebt. Informeer bij uw apotheek of kijk op ikgeeftoestemming.nl.

Uitzonderingen

Gebruikt u het voorkeursmedicijn en blijkt dit na een gesprek met uw apotheker toch medisch onverantwoord voor u? Dan krijgt u een ander voorkeursmedicijn vergoed. Is er geen ander voorkeursmedicijn? Pas dan krijgt u het duurdere merkmiddel vergoed. Uw arts vermeldt dan Medische noodzaak betekent dat behandeling met het voorkeursmiddel voor u medisch onverantwoord is. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling, dosering of toedieningsvorm van een medicijn zo bijzonder is dat voor u maar één bepaald medicijn in aanmerking komt. Dit komt alleen in uitzonderlijke gevallen voor.
Vindt uw arts niet dat er sprake is van medische noodzaak? Dan krijgt u alleen het voorkeursmedicijn vergoed.
Vindt uw arts dat er wél sprake is van een medische noodzaak? Dan ligt de uiteindelijke beoordeling bij uw apotheker.
op het recept. Dit gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

Veelgestelde vragen over het voorkeursbeleid

Kunt u hulp gebruiken? We zijn er voor u

Naar boven