Vergoeding personenalarmering

Wat krijgt u vergoed voor personenalarmering? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Personenalarmering (of alarmeringssysteem) krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u lichamelijk gehandicapt bent en er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te voorkomen. Daarbij bent u gedurende langere tijd op uzelf aangewezen en bent u tevens in een noodsituatie niet in staat om zelfstandig de telefoon te bedienen.

Dit krijgt u vergoed:

  • Een draagbaar en zelfstandig te bedienen alarm, in bruikleen
  • Begeleiding en instructie
  • Aansluiting op een alarmcentrale die 24/7 bemand is
  • Onderhoud, reparatie of vervanging van de apparatuur

Dit krijgt u niet vergoed:

  • Abonnementskosten op de alarmcentrale
  • Telefoonkosten voor bellen naar de alarmcentrale
  • Epi-alarm
  • Alarmbelmat (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)
  • Alarmeringsapparatuur voor sociale veiligheid (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor personenalarmering? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U heeft altijd vooraf toestemming van ons nodig via het aanvraagformulier medische alarmering.

De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heeft u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Hoe snel kunt u terecht voor personenalarmering?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor personenalarmering. Bij gecontracteerde leveranciers wordt de apparatuur binnen 5 werkdagen geplaatst. En bij een spoedopdracht binnen 2 dagen.

Krijgt u geen vergoeding?

Natuurlijk kunt u ook zelf alarmering aanschaffen. Als klant van CZ krijgt u korting bij Medipoint.

Vraag uw korting aan
Personenalarmering bij Medipoint