Vergoeding personenalarmering

Wat krijgt u vergoed voor personenalarmering? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Personenalarmering (of alarmeringssysteem) krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u lichamelijk gehandicapt bent en er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te voorkomen. Daarbij bent u gedurende langere tijd op uzelf aangewezen en bent u tevens in een noodsituatie niet in staat om zelfstandig de telefoon te bedienen.

Dit krijgt u vergoed:

 • Een draagbaar en zelfstandig te bedienen alarm, in bruikleen
 • Begeleiding en instructie
 • Aansluiting op een alarmcentrale die 24/7 bemand is
 • Onderhoud, reparatie of vervanging van de apparatuur

Dit krijgt u niet vergoed:

 • Abonnementskosten op de alarmcentrale
 • Telefoonkosten voor bellen naar de alarmcentrale
 • Epi-alarm
 • Alarmbelmat (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)
 • Alarmeringsapparatuur voor sociale veiligheid (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor personenalarmering? Vind een leverancier bij u in de buurt. U bent dan verzekerd van:

 • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen 5 werkdagen geplaatst.
 • Spoedopdrachten worden binnen 2 dagen uitgevoerd.
 • Installatie aan huis en uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

U hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig via het aanvraagformulier medische alarmering.

De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

Persoonlijk stappenplan met de HulpWijzer

Een alarmknop nodig om snel hulp in te schakelen? Ontdek met de CZ HulpWijzer hoe u dat zo snel mogelijk regelt.

Maak uw stappenplan

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven