Vergoeding plastische chirurgie

Wat krijgt u vergoed voor plastische chirurgie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Cosmetische plastische chirurgie wordt nooit vergoed. Andere plastische chirurgie kunt u soms vergoed krijgen uit de basis- of de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering plastisch chirurgische behandelingen vergoed als er sprake is van:

 • Afwijking in uw uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting (zoals een borstprothese)
 • Ontbreken van borstvorming bij vrouwen of man-vrouw transgenders (agenesie en aplasie). Deze vergoeding geldt vanaf 2017. 
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden. In 2016 moet de verslapping of verlamming het gevolg zijn van een aangeboren chronische aandoening of afwijking. In 2017 vervalt deze voorwaarde.
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • misvorming van het benig aangezicht
  • goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • geboortevlekken
  • misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 • Een buikwandcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

U kunt voor een aantal behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen:

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. U bent verwezen door een arts.