Vergoeding plastische chirurgie

Wat krijgt u vergoed voor plastische chirurgie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Cosmetische plastische chirurgie wordt nooit vergoed. Andere plastische chirurgie kunt u soms vergoed krijgen uit de basis- of de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering plastisch chirurgische behandelingen vergoed als er sprake is van:

 • Afwijking in uw uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting (zoals ernstige brandwonden)
 • Ontbreken van borstvorming bij vrouwen of man-vrouw transgenders (agenesie en aplasie)
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • Lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • Misvorming van het benig aangezicht
  • Goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • Geboortevlekken
  • Misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 • Een buikwandcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Aanvullende verzekering

U kunt voor een aantal behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen:

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 en 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor plastische chirurgie? Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. U bent verwezen door een arts.

Naar boven