Vergoeding plastische chirurgie

Wat krijgt u vergoed voor plastische chirurgie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Cosmetische plastische chirurgie wordt nooit vergoed. Andere plastische chirurgie kunt u soms vergoed krijgen uit de basis- of de aanvullende verzekering.

Basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering plastisch chirurgische behandelingen vergoed als er sprake is van:

 • Afwijking in uw uiterlijk die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken
 • Verminkingen die zijn ontstaan door ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting (zoals een borstprothese)
 • Ontbreken van borstvorming bij vrouwen of man-vrouw transgenders (agenesie en aplasie). Deze vergoeding geldt vanaf 2017. 
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden. In 2016 moet de verslapping of verlamming het gevolg zijn van een aangeboren chronische aandoening of afwijking. In 2017 vervalt deze voorwaarde.
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit
 • De volgende aangeboren misvormingen:
  • lip-, kaak- of gehemeltespleten
  • misvorming van het benig aangezicht
  • goedaardige woekering van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel
  • geboortevlekken
  • misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 • Een buikwandcorrectie wordt in sommige gevallen vergoed

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering

U kunt voor een aantal behandelingen een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen:

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. U bent verwezen door een arts.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar