Vergoedingen stomamateriaal

Wat krijgt u vergoed voor stomamateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Stomamaterialen, zoals opvangzakjes, plakken, stomapleisters en huidverzorgingsproducten, vergoeden wij uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Wij hebben met gecontracteerde leveranciers afgesproken dat zij voor stomamateriaal een vergoeding per dag krijgen: de dagprijs. In deze prijs zijn alle materialen inbegrepen die medisch noodzakelijk zijn voor de verzorging van uw stoma. Ook advies en begeleiding van de leverancier door de klantenservice of stomaverpleegkundige zijn in de prijs inbegrepen. Lees meer over dagprijzen stomamateriaal.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Twee leveranciers van stomamaterialen zijn gecontracteerd. Zij voldoen allen aan de eisen die CZ stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • Mathot Medische Speciaalzaken kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 1897 (gratis), 7 dagen per week en 24 uur per dag. Of kijk op mathot.nl/stapover.
  • MediReva kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 0 901 901 (gratis), op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur. Of kijk op medireva.nl/CZ.

U hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist of stomaverpleegkundige die u behandelt. Met deze verwijzing kunt u naar een leverancier waar wij afspraken mee hebben gemaakt. De leverancier stuurt de rekening naar ons op, u hoeft hier niets voor te doen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen 4 uur plaats.

Hulpmiddelen: hoe snel kunt u terecht?

Hebt u hulpmiddelen nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven