Vergoeding verloskundige hulp door een verloskundige, specialist of huisarts

Wat krijgt u vergoed voor verloskundige hulp door een verloskundige, specialist of huisarts? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Krijgt u de verloskundige hulp van een verloskundige, specialist of huisarts die een contract met ons heeft? Dan vergoeden we 100% van de kosten. Met deze gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ook de meeste vormen van prenatale screening krijgt u vergoed.

Heeft uw verloskundige, specialist of huisarts geen contract met ons? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een verloskundige, ziekenhuis of huisarts die een contract met ons heeft? Vind een verloskundige, specialist of huisarts. U kunt uw selectie verfijnen op: verloskundige, specialist of huisarts.