In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn speerpunten voor HR-managers. In het artikel Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR-plan gaf ik al aan hoe u deze onderwerpen in uw jaarplan kunt vatten. De nadruk lag op gezondheid, aangezien zorgverzekeraars daar sterk in gespecialiseerd zijn.

Senior adviseur zorg en bedrijfszorg
Wouter Schouten

Nu zijn we toe aan de volgende actie: de implementatie van uw plannen

Een goede implementatie en communicatie zijn essentieel om alle doelstellingen te laten slagen. Dat hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. Op basis van onderzoek onder 1500 bedrijven in Europa, uitgevoerd door Wynne en Clarkin, heb ik samen met mijn collega’s een eenvoudig 5-stappenplan ontwikkeld waarmee HR-managers hun plannen in praktijk kunnen brengen. In feite is het een generiek stappenplan, dat u inhoudelijk telkens specifiek kunt maken. In de video laat ik bijvoorbeeld zien hoe we bij CZ ‘gezonde voeding’ hebben geïmplementeerd.

Stap 1. Creëer draagvlak en richt een projectteam in

Een succesvolle implementatie begint met overzicht. Inventariseer wat uw organisatie al doet aan duurzame inzetbaarheid. Ga vervolgens het gesprek aan met het management, zodat ze begrijpen dat gezondheid een belangrijk onderwerp is voor het succes van het bedrijf. De argumenten heeft u, als het goed is, in het jaarplan geschreven. Vraag het management om geld, tijd en mankracht beschikbaar te stellen. Richt een projectgroep in waarin sleutelpersonen zitting nemen, ofwel afgevaardigden van het management, het personeel, OR, HRM, uw arbodienst en zorgverzekeraar.

Stap 2. Stel de knelpunten vast

Verzamel en analyseer gegevens zoals verzuimdata, personeelsverloop, leeftijdsopbouw en functieverblijfduur. Neem daarin ook de uitkomsten mee van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en eventueel een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Interview sleutelpersonen, medewerkers en managers. Vergelijk de huidige situatie met de gewenste situatie en stel uzelf de vraag: Hoe zou de situatie moeten zijn om de bedrijfsdoelstellingen te behalen? Analyseer de belangrijkste knelpunten.

Stap 3. Maak een plan van aanpak en neem de knelpunten weg

Stel haalbare en realistische, niet te grote, doelen vast om de knelpunten te verbeteren. Betrek de projectgroep om draagvlak voor het plan van aanpak te verkrijgen. Stel prioriteiten. Definieer een aantal kleine maar zichtbare quick wins. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van gezonde broodjes of salades in de kantine, organiseer een lunchwandeling, een gezonde kookclinic of een sportief evenement. Omschrijf het wie, wat, waar, wanneer en hoe. Communiceer het plan breed binnen de gehele organisatie, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren.

Stap 4. Breng het plan in de praktijk en voer het uit

Betrek alle sleutelpersonen en zorg voor een continue communicatie naar de medewerkers en het management. Vier de successen, al zijn ze nog zo klein, zoals de toename van het aantal medewerkers dat probeert te stoppen met roken of een lunchwandeling onderneemt. Misschien zijn er mensen die hun BMI hebben verlaagd. Stuk voor stuk viermomenten. En evalueer voortdurend waar bijgestuurd moet worden; wat werkt wel en wat niet? Wees realistisch. Veranderen van gedrag en gezonder gedrag aanleren kosten tijd en moeite.

Stap 5. Evalueer en borg het nieuwe beleid

Bespreek de aanpak en de effecten van het plan. Wat effect oplevert kan in beleid worden vastgelegd. Wat onvoldoende uit de verf komt, kan worden bijgesteld. Duurzame inzetbaarheid is nooit ‘af’, maar blijft continue aandacht vragen binnen de reguliere bedrijfsprocessen. Het is belangrijk dat duurzame inzetbaarheid niet ‘iets’ van HR is, maar juist van iedereen wordt. Evalueer met alle sleutelfiguren en communiceer weer over de evaluatie.

Samen doen?

Misschien komen de stappen u bekend voor. Dat is prettig, want dan heeft u ervaring met implementeren van plannen. Als u er desondanks tegenop ziet, of knelpunten heeft ontdekt waar u geen antwoord op heeft, bel dan gerust. Onze bedrijfszorgspecialisten gaan met plezier naast u zitten om het onderwerp ‘gezondheid’ gezamenlijk handen en voeten te geven. Ook als u geen collectieve verzekering bij ons heeft.

Zoekt u hulp bij het implementeren van uw HR-jaarplan? Neem dan gerust contact met me op.

Senior adviseur zorg en bedrijfszorg

Ik adviseer bedrijven op het gebied van collectiviteiten en gezondheidsmanagement. Ik ben bewust bezig met voeding en beweging en ga graag op reis met mijn gezin.

Wouter Schouten

Vragen of advies? Neem contact op met een adviseur zorg en bedrijfszorg

De adviseurs zorg en bedrijfszorg helpen u graag met al uw vragen over bedrijfszorg en de collectieve zorgverzekering.
U kunt ze bereiken via de CZ Bedrijvendesk.

Naar boven