Wet langdurige zorg: ook voor zorg thuis

De vader van meneer Zwart heeft steeds meer zorg nodig. Maar naar een zorginstelling wil hij absoluut niet. Ik help de familie met het regelen van de zorg die bij ze past.

Helga Neessen – 16 augustus 2016

Steeds meer zorg nodig

Meneer Zwart is 2 jaar geleden bij zijn ouders gaan wonen. Na een aanpassing van de woning, heeft hij beloofd ze thuis te blijven verzorgen. Nu loopt hij vast. Vader heeft dementie in een vergevorderd stadium. De persoonlijke verzorging en verpleging die hij krijgt, is niet meer genoeg. Wat kan hij doen zodat zijn vader toch de juiste zorg krijgt?

"Opname in een instelling? Dat wil ik niet"

Als ik begin over een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz), reageert meneer Zwart meteen. "Wet langdurige zorg? Dat is toch alleen als mijn vader opgenomen wordt in een zorginstelling? Dat wil ik helemaal niet!" Ik begrijp zijn reactie. Veel mensen denken dat een indicatie voor zorg uit de Wlz alleen kan als iemand ook opgenomen wil worden in een zorginstelling. Maar ook zorg thuis is in de Wlz bijna altijd mogelijk.

Wat is zorg uit de Wlz en wanneer kan uw naaste deze zorg krijgen? Ik zet het voor u op een rijtje.

Dít is zorg vanuit de Wlz

Bij zorg vanuit de Wlz zijn er twee mogelijkheden:

 1. Uw naaste blijft thuis wonen en krijgt de zorg die nodig is.
 2. Uw naaste gaat in een zorginstelling wonen en krijgt daar de zorg die nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis. Of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.

U kunt Wlz-zorg aanvragen als degene voor wie u zorgt blijvend zorg nodig heeft, én

 • 24-uurs zorg in de nabijheid nodig heeft, of
 • Permanent toezicht nodig heeft, of
 • Niet meer zelfstandig kan blijven wonen omdat hulp uit de omgeving, ondersteuning van de gemeente en/of wijkverpleging niet (meer) voldoende is.

Er kan ook Wlz-zorg aangevraagd worden als er behandeling nodig is voor verbetering van een aandoening, vaardigheden of gedrag. Dit geldt alleen als er sprake is van:

 • een lichamelijke beperking
 • dementie en/of
 • een ernstige verstandelijke beperking.

Dít valt niet onder zorg vanuit de Wlz

Voor veel voorzieningen gaat u meestal naar de gemeente of zorgverzekeraar. Deze vallen dus niet onder de Wlz. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer (rolstoel, gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer, taxipas)
 • Aanpassingen aan de woning: (traplift,verhoogd toilet, aanpassing in uw douche)
 • Sociaal leven (ondersteuning bij sociale contacten, lotgenotencontacten, vrijetijdsbesteding)
 • Hulp bij opvoeding
 • Dagbesteding en vervoer als u geen indicatie heeft voor zorg uit de Wlz

Check online of Wlz-zorg past bij uw situatie

Een indicatie voor zorg uit de Wlz vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op hun website staat een webcheck. Deze test vertelt u of het zinvol is om in de situatie van uw naaste een indicatie aan te vragen.

Eindelijk de juiste zorg voor meneer Zwart

Samen met meneer Zwart regelde ik een Wlz-indicatie voor zijn vader. Die krijgt nu per week 10 uur meer zorg en begeleiding. Hierdoor heeft meneer Zwart meer tijd voor zijn hobby’s en sociale contacten. En krijgt zijn vader de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft.

Wilt u ook hulp bij het regelen van de juiste zorg en ondersteuning voor degene waarvoor u zorgt? Belt u dan met het CZ Zorgteam.

img_Mantelzorg specialisatie

Tips van de mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars Helga, Loes en Marga komen dagelijks bij mantelzorgers en hun naasten thuis. Zij helpen hen bij het regelen van zorg. Hier delen zij hun ervaringen en tips met u.

Lees alle tips

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam