Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar (chronisch)

Heeft uw kind fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? Dat wordt vaak vergoed uit de basisverzekering.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 1e behandeling als de aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt geen Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist

Wat krijgt u vergoed?

Staat de aandoening op de lijst? Dan vergoeden we fysiotherapie voor uw kind vanaf de 1e behandeling uit de basisverzekering. Samen met de therapeut bepaalt u hoeveel behandelingen er nodig zijn.

Waar kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

U kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract voor uw behandeling:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat uw kind de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een therapeut zonder contract? Dan krijgt u minder vergoed. Ook hebt u een akkoordverklaring nodig.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven