Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar (chronisch)

Heeft uw kind fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? Dat wordt vaak vergoed uit de basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 1e behandeling als de aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist

Wat krijgt u vergoed?

Staat de aandoening op de lijst? Dan vergoeden we fysiotherapie voor uw kind vanaf de 1e behandeling uit de basisverzekering. Samen met de therapeut bepaalt u hoeveel behandelingen er nodig zijn.

Fysio-, oefen- en huidtherapie vallen onder dezelfde zorgsoort. Per dag vergoeden we maximaal één behandeling van dezelfde zorgsoort.

Waar kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

U kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract voor uw behandeling:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat uw kind de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een therapeut zonder contract? Dan krijgt u minder vergoed. Ook hebt u een akkoordverklaring nodig.