Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar (chronisch)

Hebt u fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? U kunt hiervoor meestal een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering en uw basisverzekering.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 21e behandeling als uw aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk voor de eerste 20 behandelingen

Eigen risico

Vanaf de 21e behandeling betaalt u Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van uw huisarts of medisch specialist

Wat krijgt u vergoed?

De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

De eerste 20 behandelingen fysio- of oefentherapie kunt u vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering. Of u nu een chronische aandoening hebt of niet. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Samen met uw therapeut bepaalt u hoeveel behandelingen nodig zijn.

Benieuwd hoeveel behandelingen u dit jaar nog vergoed krijgt? Bekijk het in Mijn CZ.

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering

Voor aandoeningen op deze lijst krijgt u vanaf de 21e behandeling fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoed uit de basisverzekering. Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur. De fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen. 

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Bij welke therapeut kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

U kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat u de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een therapeut zonder contract? Dan krijgt u minder vergoed. Ook hebt u vooraf toestemming (akkoord) van ons nodig. Stuurt u ons de verwijzing van uw arts, gegevens van de door u gekozen fysiotherapeut en de startdatum van uw therapie of gebruik hiervoor het aanvraagformulier fysiotherapie. Lees meer over akkoordverklaring aanvragen.

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven