Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar (chronisch)

Heeft u fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? U kunt hiervoor meestal een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering en uw basisverzekering.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 21e behandeling als uw aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk voor de eerste 20 behandelingen

Eigen risico

Vanaf de 21e behandeling betaalt u Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van uw huisarts of medisch specialist

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed?

De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

De eerste 20 behandelingen fysio- of oefentherapie kunt u vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering. Of u nu een chronische aandoening heeft of niet. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Samen met uw therapeut bepaalt u hoeveel behandelingen nodig zijn.

Fysio-, oefen- en huidtherapie vallen onder dezelfde zorgsoort. Per dag vergoeden we maximaal één behandeling van dezelfde zorgsoort.

Benieuwd hoeveel behandelingen u dit jaar nog vergoed krijgt? Bekijk het in Mijn CZ.

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering

Voor aandoeningen op deze lijst krijgt u vanaf de 21e behandeling fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoed uit de basisverzekering. Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur. De fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor fysiotherapie. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Bij welke therapeut kunt u terecht?

Zorgverleners met contract

U kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract voor uw behandeling:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat uw kind de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Gaat u naar een therapeut zonder contract? Dan krijgt u minder vergoed. Ook heeft u vooraf toestemming (akkoord) van ons nodig. Stuurt u ons de verwijzing van uw arts, gegevens van de door u gekozen fysiotherapeut en de startdatum van uw therapie of gebruik hiervoor het aanvraagformulier fysiotherapie. Lees meer over akkoordverklaring aanvragen.