Vergoeding oefentherapie bij artrose in de knie- en heupgewrichten

Wat krijgt u vergoed voor oefentherapie bij artrose in de knie- en heupgewrichten (gesuperviseerde oefentherapie)? Bekijk uw maximale vergoeding.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Eerste 12 behandelingen: basisverzekering

U krijgt bij artrose in de knie- en heupgewrichten maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig hebt.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • U betaalt wel een Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering.

Vanaf 13e behandeling: aanvullende verzekering

Hebt u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 12 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. Krijgt u ook nog fysiotherapie voor andere aandoeningen, dan vallen deze ook onder dit maximum.
Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde oefentherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde oefentherapeuten hebben afgesproken.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Waar kunt u terecht?

Bij een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut

Bij een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut krijgt u geen volledige vergoeding. U hebt bij deze niet-gecontracteerde therapeuten een akkoordverklaring nodig. Wilt u meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Start uw behandeling binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Nog vragen? We zijn er voor u

Vrijdag 10 en maandag 13 april 2020 is onze klantenservice gesloten vanwege het Paasweekend.