Vergoeding incontinentiemateriaal

Wat krijgt u vergoed voor incontinentiemateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u last van incontinentie? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:

 • uw urineverlies langer duurt dan 2 maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan 2 weken en
 • dit urineverlies het dagelijks leven ernstig verstoort en
 • langdurig gebruik noodzakelijk is

U krijgt ook een vergoeding voor urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken voor bevestiging aan het been of het bed en katheters. Dit is inclusief schoonmaakdesinfectiemiddelen, receptaculum en glijvloeistof.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vindt u in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Er zijn afspraken gemaakt met 3 leveranciers voor het leveren van incontinentiemateriaal. Zij voldoen allen aan de eisen die CZ stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

 • OneMed B.V. kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 0662 (gratis) op werkdagen van 8:00 tot 21:00 uur. Of kijk op www.bosman.com/cz.
 • BENU Direct kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 655 55 55 (gratis) op werkdagen van 8:30 tot 18:00 uur. Of kijk op www.benudirect.nl.
 • MediReva kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 - 0 901 901 (gratis) op alle dagen van de week van 8:30 tot 22:00 uur. Of kijk op www.medireva.nl/cz.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw huisarts of uw specialist samen met een offerte van de leverancier mee.

U kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen 4 uur plaats.

Hoe snel kunt u terecht bij: hulpmiddelen?

Met onze gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen hebben we goede afspraken gemaakt. Hiervoor hebben we normen opgesteld die passen bij de kenmerken van het soort hulpmiddel. Voor incontinentie- en stomamateriaal kunt u hierop rekenen:

 • U kunt uw leverancier 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch en online bereiken.
 • Uw leverancier is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar voor (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding en advisering.
 • U ontvangt het materiaal binnen 24 uur thuis. In spoedeisende situaties zelfs binnen 4 uur.
 • Kan de leverancier uw vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige (van de leverancier) bij u aan huis voor informatie en advies. Waar in Nederland u ook woont.
 • De materialen die de leverancier voor u selecteert, voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice