Vergoeding incontinentiemateriaal

Wat krijgt u vergoed voor incontinentiemateriaal? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed

Heeft u last van incontinentie? Dan krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:

  • uw urineverlies langer duurt dan 2 maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan 2 weken en
  • dit urineverlies het dagelijks leven ernstig verstoort en
  • langdurig gebruik noodzakelijk is

U krijgt ook een vergoeding voor urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken voor bevestiging aan het been of het bed en katheters. Dit is inclusief receptaculum en glijvloeistof.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor incontinentiemateriaal? Vind een leverancier bij u in de buurt.

U heeft een verwijzing met medische indicatie nodig van uw behandelend arts.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van uw huisarts of uw specialist samen met een offerte van de leverancier mee.

Hoe snel kunt u terecht voor incontinentiemateriaal?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor incontinentiemateriaal. Bekijk hoe snel de leverancier moet leveren.

Hulpmiddelen: hoe snel kunt u terecht?

Heeft u hulpmiddelen nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.