Vergoeding mantelzorgmakelaar

Bent u mantelzorger voor iemand, zoals uw partner, ouder, kind of de buurman? Dan kunt u soms best wat hulp gebruiken in de zorg voor uw naaste. Een mantelzorgmakelaar kan u ondersteunen. Kijk wat u vergoed krijgt.

Wat krijgt u vergoed?

Bij sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning bij de regeltaken, helpt u op weg met het ingewikkelde zorgstelsel en kent de belangrijkste wetten en regels voor mantelzorgers.

De vergoeding geldt voor u als mantelzorger. U moet als mantelzorger vooraf toestemming aan ons vragen. Neem hiervoor contact op het Zorgteam. Zij beoordelen of u voor deze vergoeding in aanmerking komt. U krijgt de vergoeding eenmalig voor uw hele verzekeringsduur, dus zolang u bij CZ verzekerd bent.

Bent u collectief verzekerd?

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kunt u terecht?

Wilt u een mantelzorgmakelaar inschakelen? De zorgadviseurs van het CZ Zorgteam helpen u graag verder. Neem contact met ze op.