Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijgt u vergoed voor verpleging en verzorging vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u verpleging en verzorging bij u thuis nodig? U kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Intensieve kindzorg (IKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg 
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar
  • Medisch specialistische verzorging thuis (MSVT)

* Het verblijf bij Intensieve Kindzorg (IKZ) wordt vanaf 1 januari 2017 uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). U krijgt dan zorg van een zorgverlener die een contract met ons heeft. Deze zorgverlener regelt uw zorg. 

Voorwaarde is dat de zorg moeilijk te plannen is, dat er noodzaak is voor vaste zorgverleners of dat zorg 24 uur per dag bij u in de buurt of op afroep beschikbaar moet zijn. 

Verpleging en verzorging met een pgb krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in uw indicatie staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7.1 van het pgb-reglement.

Eigen bijdrage en eigen risico

U betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Uw zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kiest u zelf van wie u zorg krijgt. Dat kan zijn van een thuiszorgorganisatie, maar ook van een familielid of kennis. U sluit zelf wel een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener.

Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb hebt u een akkoordverklaring van ons nodig.
Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.

U kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor u doen.
Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo en Jeugdwet

Bij uw gemeente kunt u een pgb aanvragen voor hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Zoals dagbesteding of huishoudelijke hulp. Ook voor het aanpassen van uw woning, zoals het weghalen van drempels en het breder maken van deuren, kunt u bij de gemeenten een pgb aanvragen.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij uw zorgkantoor kunt u een pgb aanvragen voor langdurige, intensieve (24-uurs) zorg. Woont u in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden, in West-Brabant, Zuidoost-Brabant of Zuid-Limburg? Dan kunt u uw pgb aanvragen bij CZ zorgkantoor. Woont u in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar uw Wlz-zorg.

Uw zorg liever laten regelen?

Wilt u liever dat CZ de verpleging en verzorging voor u regelt? Geef dat dan aan bij uw wijkverpleegkundige. Dan krijgt u uw zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Zoek zelf alvast een zorgverlener bij u in de buurt.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het pgb voor verpleging en verzorging? Bekijk de veelgestelde vragen over pgb. Staat het antwoord op uw vraag daar niet tussen? Neem dan contact op met de adviseurs van het CZ Zorgteam via (013) 594 91 10.