Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijgt u vergoed voor verpleging en verzorging vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u verpleging en verzorging bij u thuis nodig? U kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Medische kindzorg (MKZ)*
  • Palliatieve terminale zorg
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar

* Het verblijf bij Medische Kindzorg (MKZ) wordt uitsluitend geleverd via Zorg in natura (ZIN). U krijgt dan zorg van een gecontracteerde zorgverlener. Deze zorgverlener regelt uw zorg.

Verpleging en verzorging met een pgb krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in uw akkoordverklaring staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7 van het pgb-reglement.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kunt u terecht?

Uw zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kiest u zelf van wie u zorg krijgt. U sluit zelf een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener.

Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb hebt u een akkoordverklaring van ons nodig.

Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.

U kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor u doen.

Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. U kunt bij uw gemeente ook terecht voor een pgb uit de Wmo voor hulp en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Zoals dagbesteding of huishoudelijke hulp. Ook voor het aanpassen van uw woning, zoals het weghalen van drempels en het breder maken van deuren, kunt u bij uw gemeente een pgb aanvragen.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Bij uw zorgkantoor kunt u een pgb aanvragen voor langdurige, intensieve (24-uurs) zorg. Woont u in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden, in de regio's Haaglanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant of Zuid-Limburg? Dan kunt u uw pgb aanvragen bij CZ zorgkantoor. Woont u in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar uw Wlz-zorg.

Hebt u de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat u recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of u in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz

Uw zorg liever laten regelen?

Wilt u liever dat CZ de verpleging en verzorging voor u regelt? Geef dat dan aan bij uw wijkverpleegkundige. Dan krijgt u uw zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Zoek zelf alvast een zorgverlener bij u in de buurt.

Persoonlijk stappenplan met de HulpWijzer

Verpleging en verzorging nodig voor uzelf of iemand in uw omgeving? Ontdek met de CZ HulpWijzer hoe u dat zo snel mogelijk regelt.

Maak uw stappenplan

Pgb en corona: vaccineren

Uw zorgverlener komt bij u thuis voor verzorging. Extra fijn als u zich allebei geen zorgen hoeft te maken over corona. Goed nieuws: uw zorgverlener kan zich nu aanmelden voor een vaccinatie.

Veelgestelde vragen

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.

Naar boven