Vergoeding pgb verpleging en verzorging

Wat krijgt u vergoed voor verpleging en verzorging vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb)? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding blijft gelijk in 2017.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u verpleging en verzorging bij u thuis nodig? U kunt een vergoeding krijgen vanuit een pgb als het gaat om:

  • Intensieve kindzorg (IKZ). 
  • Palliatieve terminale zorg. 
  • Verpleging en/of verzorging langer dan een jaar. 
  • Medisch specialistische verzorging thuis (MSVT) voor een kind tot 18 jaar. 

Ook is de zorg moeilijk in te plannen, is er een noodzaak voor vaste zorgverleners of moet de zorg 24 uur per dag bij u in de buurt of op afroep beschikbaar zijn. 

Verpleging en verzorging met een pgb krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. We vergoeden maximaal het aantal uren dat in uw indicatie staat. Lees meer over de maximale vergoedingen in artikel 7.1 van het pgb-reglement.

Eigen bijdrage en eigen risico

U betaalt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Uw zorgverlener hoeft geen contract met ons te hebben. Met een pgb kiest u zelf van wie u zorg krijgt. Dat kan zijn van een thuiszorgorganisatie, maar ook van een familielid of kennis. U sluit zelf wel een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener.

Voor een vergoeding verpleging en verzorging met een pgb hebt u een akkoordverklaring van ons nodig.
Lees meer over het aanvragen van een (akkoordverklaring) pgb.

U kunt de kosten zelf bij ons declareren. Of laat de SVB dat voor u doen.
Lees meer over het declareren van verpleging en verzorging met een pgb.

Pgb voor zorg uit de Wmo en Jeugdwet

Hebt u een indicatie voor de zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet, bijvoorbeeld begeleiding? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw gemeente.

Pgb voor zorg uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Hebt u een indicatie voor opname in een Wlz-instelling, maar wilt u de zorg liever thuis ontvangen? Voor de aanvraag van een pgb voor die zorg kunt u terecht bij uw zorgkantoor. Lees meer op de site van CZ zorgkantoor.

Uw zorg liever laten regelen?

Wilt u liever dat CZ de verpleging en verzorging voor u regelt? Geef dat dan aan bij uw wijkverpleegkundige. Dan krijgt u uw zorg van een van onze gecontracteerde zorgverleners. Zoek zelf alvast een zorgverlener bij u in de buurt.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het pgb voor verpleging en verzorging? Bekijk de veelgestelde vragen over pgb. Staat het antwoord op uw vraag daar niet tussen? Neem dan contact op met de adviseurs van het CZ Zorgteam via (013) 594 91 10.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar