Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz)

Meneer De Vries zorgt voor zijn echtgenote met dementie. Maar die zorg wordt steeds zwaarder. Zeker nu ze geen moment meer alleen kan zijn. Ik regel een indicatie voor langdurige zorg voor haar. Zo krijgt meneer De Vries ook weer wat tijd voor zichzelf.

Marga Oomens – 23 augustus 2016

“Ze vertrouwt alleen mij”

Meneer de Vries belt mij na het zien van onze dementie campagne. Hij herkent de situatie, al jaren zorgt hij voor zijn echtgenote met dementie. “Ze vertrouwt alleen mij, maar de zorg wordt nu écht te zwaar”, zegt hij. Inmiddels kan zijn echtgenote geen moment meer alleen zijn. Meneer kan alleen weg als hij geregeld heeft dat er iemand bij haar is. Hij wil dus graag hulp bij de zorg. Na een aantal gesprekken blijkt dat mevrouw zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan krijgen. Daar moet wel eerst een indicatie voor worden aangevraagd.

Zó vraagt u een indicatie aan voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg


1. Bij het Centum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vraagt u een indicatie voor Wlz-zorg aan. Dit doet u eenvoudig door op de website van het CIZ een formulier in te vullen. Wilt u het formulier liever op papier? U kunt het ook downloaden of telefonisch opvragen. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl

2. Stuur ook medische gegevens mee. Denk bijvoorbeeld aan documenten van de huisarts of de specialist waarop de diagnose en het ziekteverloop staan. Zo kan het CIZ beoordelen of er inderdaad recht is op zorg vanuit de Wlz.

3. Degene voor wie u de zorg aanvraagt moet schriftelijk toestemming geven. Zowel voor het opvragen van de medische informatie als voor het indienen van de aanvraag bij het CIZ. Bent u als mantelzorger ook wettelijk vertegenwoordiger van uw naaste? Dan is schriftelijke toestemming niet nodig.

4. Als het CIZ alles heeft ontvangen, nemen ze contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Meestal gewoon bij u thuis. Het is belangrijk dat uw naaste bij het gesprek aanwezig is. Natuurlijk is het geen probleem dat u er als mantelzorger ook bij bent. De medewerker van het CIZ zal met u en uw naaste bespreken welke ondersteuning nodig is. En wat de directe omgeving eventueel kan doen.

5. Het CIZ zal uw naaste een schriftelijk indicatiebesluit toesturen. Daarin staat op welke zorg hij of zij recht heeft. Nu weet u welke zorg u kunt gaan regelen.

6. Als iemand in uw naaste omgeving langdurige zorg nodig heeft, komt er veel op u af. U kunt daarbij ook hulp vragen van een zorgkantoor. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor van CZ is er voor alle mensen in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland of Zuid-Limburg. Bent u klant van CZ, maar woont u in een andere regio? Dan regelt een zorgkantoor van een andere zorgverzekeraar uw Wlz-zorg.

Twijfelt u of uw naaste recht heeft op zorg uit de Wlz? Lees dan ook het blog van Helga Neessen: Wet langdurige zorg: ook voor zorg thuis

Mevrouw de Vries krijgt de zorg die ze nodig heeft

Mevrouw de Vries heeft continu toezicht nodig. Daarom heeft ze waarschijnlijk recht op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Met schriftelijke toestemming vroeg ik een indicatie voor haar aan bij het CIZ. En ik heb meneer geholpen met de voorbereiding op het persoonlijk gesprek. Ook tijdens het gesprek was ik aanwezig. Het CIZ gaf mevrouw De Vries gelukkig een indicatie. Nu krijgt ze dagelijks hulp van een thuiszorgorganisatie. Ook gaat ze twee dagen naar een dagbesteding. De last op de schouders van meneer De Vries wordt hierdoor minder groot. En mevrouw de Vries krijgt de zorg die zij nodig heeft.

img_Mantelzorg specialisatie

Tips van de mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars Helga, Loes en Marga komen dagelijks bij mantelzorgers en hun naasten thuis. Zij helpen hen bij het regelen van zorg. Hier delen zij hun ervaringen en tips met u.

Lees alle tips

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam