Zorgverlof: hoe werkt het?

Zorgt u voor iemand en werkt u? Dat is vaak niet makkelijk. Gelukkig zijn er regelingen die u kunnen helpen. Zoals zorgverlof, zodat u tijdelijk minder kunt werken. En meer tijd hebt voor uw naaste én uzelf.

Wat is zorgverlof?

Als werkende mantelzorger kunt u zorgverlof aanvragen. Dit kan u veel rust geven. En zo krijgt u meer tijd om voor iemand in uw omgeving te zorgen. Bijvoorbeeld voor uw kinderen, partner, ouders, broers en zussen of anderen die deel uitmaken van uw huishouden. Door zorgverlof op te nemen, verkleint u de kans dat u zelf ziek wordt of psychische klachten krijgt.

Meisje in rolstoel met begeleider

Wanneer heb ik recht op zorgverlof?

U kunt zorgverlof vragen als u de enige bent die voor uw naaste kan zorgen. Of als uw naaste levensbedreigend ziek is. Er zijn twee soorten zorgverlof:

  • U vraagt kortdurend zorgverlof als uw naaste plotseling ziek wordt, maar u niet lang voor hem of haar hoeft te zorgen.: u hebt recht op 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden.
  • U vraagt langdurend zorgverlof als uw naaste langdurig ziek of levensbedreigend ziek is.: u hebt recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden.

In uw CAO staan alle (afwijkende) afspraken en regels over zorgverlof.

Vraag zorgverlof zo snel mogelijk aan

Zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Doe dat zo snel mogelijk: bij langdurig verlof kan het 2 weken duren voordat het ingaat. Uw werkgever kan na uw verlof om bewijs vragen dat het zorgverlof nodig was. U kunt bijvoorbeeld een doktersrekening laten zien. Of een afspraakbevestiging voor onderzoek in het ziekenhuis.

Krijg ik betaald als ik zorgverlof opneem?

Het opnemen van zorgverlof heeft veel voordelen. Maar het heeft ook gevolgen voor uw inkomen:

  • Bij langdurend zorgverlof is uw werkgever niet verplicht u door te betalen.
  • Bij kortdurend zorgverlof krijgt u 70% van uw salaris. U krijgt minimaal het minimumloon.

Steun voor mantelzorgers

Wilt u leren hoe u goed zorgt voor een ander, en toch tijd overhoudt? Of wilt u er een paar dagen helemaal tussenuit? Maak gebruik van onze handige producten en diensten voor mantelzorgers.

Veelgestelde vragen

Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u tijdelijk minder salaris. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Een lager inkomen kan wel betekenen dat u (hogere) inkomensafhankelijke toeslagen kunt krijgen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Uw werkgever kan uw aanvraag voor kortdurend of langdurend zorgverlof alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld als uw werkgever in ernstige problemen komt door uw zorgverlof.

Ja, dat kan. U mag ook zorgen voor iemand die niet in Nederland woont.

Meer informatie voor mantelzorgers

Naast het regelen van respijtzorg kunt u ook andere hulp krijgen. .

Zorg nodig?

Het CZ Zorgteam helpt u graag met persoonlijk advies. Van wachtlijstbemiddeling tot het vinden van de juiste zorgverlener. Voor uzelf of iemand voor wie u zorgt.