Vergoeding spoedeisende hulp in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor spoedeisende hulp in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u in het buitenland bent, kunt u direct medische zorg nodig hebben, die niet kan wachten totdat u weer thuis bent. Dit noemen wij spoedeisende zorg in het buitenland.

Basisverzekering

Hebt u spoedeisende zorg nodig en bent u in het buitenland? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding. Deze vergoeding is maximaal het Nederlandse tarief. Dat kan betekenen dat u moet bijbetalen. Accepteert de zorgverlener de EHIC of het verdragsformulier 111? Dan krijgt u een vergoeding volgens de voorwaarden en tarieven van het behandelland. Bekijk ook de informatie over de Europese zorgpas EHIC en spoedeisende hulp op vakantie.

Aanvullende verzekering

U kunt uit onze aanvullende verzekeringen een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten krijgen. Of u de kosten helemaal krijgt vergoed, hangt af van het land waar u bent en uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Organisatiekosten door alarmcentrale

U krijgt alleen vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding. Deze vergoeding voor organisatiekosten door alarmcentrale is 100%.

Medische noodzakelijke repatriëring van de zieke verzekerde

U krijgt 100% vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland

U krijgt geen vergoeding van uw basisverzekering behalve voor kinderen tot 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan valt spoedeisende tandheelkundige hulp onder de aanvullende verzekering*:

Jongeren
€ 275,- per jaar*
Gezinnen
€ 275,- per jaar*
50+
€ 275,- per jaar*
Basis
€ 275,- per jaar*
Plus
€ 275,- per jaar*
Top
€ 275,- per jaar*

* Hebt u een aanvullende verzekering waar ook een vergoeding in zit voor reguliere mondzorg? Dan kan de rekening ook hieruit (gedeeltelijk) worden vergoed.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2018 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U hoeft het eigen risico niet te betalen als de buitenlandse zorgverlener rechtstreeks met de EHIC zorgpas of het 111 formulier afrekent.

Waar kunt u terecht?

Hebt u in het buitenland te maken met plotselinge gezondheidsklachten of niet spoedeisende medische vragen? Of wordt u onverwacht opgenomen in een ziekenhuis? Bel altijd zo snel mogelijk de CZ Helpline: +31 13 468 04 02.

Voorwaarden buitenlandse rekening indienen

Vraag om een gespecificeerde rekening
Moet u zelf de kosten betalen? Vraag dan om een gespecificeerde rekening. Dit betekent dat op de rekening gegevens moeten staan, zoals de naam en het adres van de zorgverlener, uw naam, de datum en soort behandeling.

Leesbare rekening
De rekening moet voor ons zodanig leesbaar zijn, dat wij die zonder vertaling kunnen beoordelen.

Geneesmiddelen
Dient u een rekening van geneesmiddelen in, dan moet de naam van het geneesmiddel volledig en leesbaar zijn. Ook moet de hoeveelheid, de sterkte en de toedieningsvorm vermeld worden. Stuur eventueel de bijsluiters of de doosjes van de geneesmiddelen mee.

Moet u een voorschot betalen?
Het komt vaak voor dat zorgverleners om een voorschot vragen voordat ze met een behandeling beginnen. CZ vergoedt de rekening van het voorschot niet apart. Hebt u een voorschot betaald? Stuur ons dan een rekening waarop het voorschot én de behandeling samen vermeld staan. Dan vergoeden wij ook het voorschot.

Declareer de rekening via Mijn CZ, mobiel of per post.

Direct naar

Zelf regelen

Buitenland

Hebt u spoedeisende hulp nodig op vakantie? De Buitenlandwijzer geeft advies op maat.