Vergoeding spoedeisende hulp in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor spoedeisende hulp in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u in het buitenland bent, kunt u direct medische zorg nodig hebben, die niet kan wachten totdat u weer thuis bent. Dit noemen wij spoedeisende zorg in het buitenland.

Basisverzekering

Hebt u spoedeisende zorg nodig en bent u in het buitenland? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding. Deze vergoeding is maximaal het Nederlandse tarief. Dat kan betekenen dat u moet bijbetalen. Accepteert de zorgverlener de EHIC of het verdragsformulier 111? Dan krijgt u een vergoeding volgens de voorwaarden en tarieven van het behandelland. Bekijk ook de informatie over de Europese zorgpas EHIC en spoedeisende hulp op vakantie.

Aanvullende verzekering

U kunt uit onze aanvullende verzekeringen een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten krijgen. Of u de kosten helemaal krijgt vergoed, hangt af van het land waar u bent en uw aanvullende verzekering.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Organisatiekosten door alarmcentrale

U krijgt alleen vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding. Deze vergoeding voor organisatiekosten door alarmcentrale is 100%.

Medische noodzakelijke repatriëring van de zieke verzekerde

U krijgt 100% vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland

U krijgt geen vergoeding van uw basisverzekering behalve voor kinderen tot 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan valt spoedeisende tandheelkundige hulp onder de aanvullende verzekering*:

Jongeren
€ 275,- per jaar*
Gezinnen
€ 275,- per jaar*
50+
€ 275,- per jaar*
Basis
€ 275,- per jaar*
Plus
€ 275,- per jaar*
Top
€ 275,- per jaar*

* Hebt u een aanvullende verzekering waar ook een vergoeding in zit voor reguliere mondzorg? Dan kan de rekening ook hieruit (gedeeltelijk) worden vergoed.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U hoeft het eigen risico niet te betalen als de buitenlandse zorgverlener rechtstreeks met de EHIC zorgpas of het 111 formulier afrekent.

Waar kunt u terecht?

Hebt u in het buitenland te maken met plotselinge gezondheidsklachten of niet spoedeisende medische vragen? Of wordt u onverwacht opgenomen in een ziekenhuis? Bel altijd zo snel mogelijk de CZ Helpline: +31 13 468 04 02.

Direct naar

Zelf regelen

Buitenland

Hebt u spoedeisende hulp nodig op vakantie? De Buitenlandwijzer geeft advies op maat.