Vergoeding spoedeisende hulp in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor spoedeisende hulp in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u in het buitenland bent, kunt u direct medische zorg nodig hebben, die niet kan wachten totdat u weer thuis bent. Dit noemen wij spoedeisende zorg in het buitenland.

Basisverzekering

Hebt u spoedeisende zorg nodig en bent u in het buitenland? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding. Deze vergoeding is maximaal het Nederlandse tarief. Dat kan betekenen dat u moet bijbetalen. Accepteert de zorgverlener de EHIC of het verdragsformulier 111? Dan krijgt u een vergoeding volgens de voorwaarden en tarieven van het behandelland. Bekijk ook de informatie over de Europese zorgpas EHIC.

Aanvullende verzekering

Spoedeisende hulp in het buitenland

  1. Vergoeding

Organisatiekosten door alarmcentrale

U krijgt alleen vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding. Deze vergoeding voor organisatiekosten door alarmcentrale is 100%.

Medische noodzakelijke repatriëring van de zieke verzekerde

U krijgt 100% vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland

U krijgt geen vergoeding van je basisverzekering, behalve voor kinderen tot 18 jaar.

Bent u ouder dan 18 jaar? Dan valt spoedeisende tandheelkundige hulp onder de aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren  € 275,- per jaar*
Gezinnen  € 275,- per jaar* 
50+  € 275,- per jaar* 
Basis € 275,- per jaar*
Plus € 275,- per jaar*
Top € 275,- per jaar*

*Hebt u een aanvullende verzekering waar ook een vergoeding in zit voor reguliere mondzorg? Dan kan de rekening ook hieruit (gedeeltelijk) worden vergoed.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

U hoeft het eigen risico niet te betalen als de buitenlandse zorgverlener rechtstreeks met de EHIC zorgpas of het 111 formulier afrekent.

Waar kunt u terecht?

Hebt u in het buitenland te maken met plotselinge gezondheidsklachten of niet spoedeisende medische vragen? Of wordt u onverwacht opgenomen in een ziekenhuis? Bel altijd zo snel mogelijk de CZ Helpline: +31 13 468 04 02.

Nog vragen? We zijn er voor u