Vergoeding kraamzorg (kraamhulp)

Kraamzorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Meestal betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Uit uw aanvullende verzekering kunt u soms een extra vergoeding krijgen.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Ja, extra vergoeding mogelijk

Eigen risico

U betaalt geen Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt meestal een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Wat krijgt u vergoed uit de basisverzekering?

Kraamzorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U krijgt minimaal 24 uur kraamzorg, en maximaal 80. Het kraamcentrum bepaalt het aantal uren met het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Wat betaalt u zelf?

Meestal betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Dit bedrag wordt volledig vergoed uit de aanvullende verzekering Gezinnen. En soms ook met een collectieve aanvullende verzekering. Bekijk uw vergoeding in Mijn CZ.

Kraamzorg thuis

De wettelijke eigen bijdrage is € 4,60 per uur.

Kraamzorg kraamhotel

De wettelijke eigen bijdrage is € 37 per dag (voor moeder en kind samen).

Kraamzorg geboortecentrum of ziekenhuis

Krijgt u kraamzorg in het ziekenhuis of in het geboortecentrum en is dit niet medisch noodzakelijk? Dan is de wettelijke eigen bijdrage € 37 per dag (voor moeder en kind samen).

De maximale vergoeding is € 225 per dag (voor moeder en kind samen). Brengt de zorgverlener een hoger bedrag in rekening? Dan betaalt u het verschil zelf. U krijgt dit niet vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Extra kraamzorg uit de aanvullende verzekering

U kunt extra kraamzorg vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering Gezinnen, Basis, Plus of Top:

  • Extra kraamzorg: maximaal 4 dagen
    U krijgt extra kraamzorg als de verloskundige bepaalt dat dit nodig is.
  • Kraamzorg thuis na ziekenhuisopname: maximaal 6 uur
    U krijgt extra kraamzorg thuis als u na uw bevalling minimaal 14 dagen in het ziekenhuis hebt gelegen.

Bent u collectief verzekerd? Bekijk uw vergoeding in Mijn CZ.

Waar kunt u terecht voor kraamzorg?

Bent u op zoek naar een kraamcentrum met een contract? Vind een kraamcentrum bij u in de buurt.

Kiest u een kraamcentrum zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Tip! Vraag uiterlijk de 20e week van uw zwangerschap kraamzorg aan, maar liefst nog eerder. Hoe eerder u erbij bent, hoe meer keuze u hebt. Zo kunt u echt een kraamcentrum kiezen dat bij u past.

Veelgestelde vragen

CZ Geboortezorgadvies

Voor vragen en persoonlijk advies over uw zwangerschap en zorgverzekering.

Naar boven