Vergoeding kraamzorg (kraamhulp)

U krijgt kraamzorg vergoed uit uw basispakket. En uit uw aanvullende verzekering kunt u soms een extra vergoeding krijgen. Vraag uiterlijk de 20e week van uw zwangerschap kraamzorg aan. Het liefst nog iets eerder.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed, maar wel een eigen bijdrage

Aanvullende verzekering

Ja, extra vergoeding mogelijk.

Eigen risico

U betaalt geen Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering..  

Eigen bijdrage

U betaalt meestal een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.


Wat krijgt u vergoed uit de basisverzekering?

Kraamzorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. U heeft recht op maximaal 10 dagen kraamzorg. De periode van kraamzorg kan vanaf 2024 in sommige situaties over 6 weken verdeeld worden. Het kraamcentrum bepaalt het aantal uren aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Wat betaalt u zelf?

Meestal betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. Dit bedrag wordt volledig vergoed uit de aanvullende verzekeringen Basis, Plus, Top en Gezinnen. En soms ook met een collectieve aanvullende verzekering. Bekijk uw vergoeding in Mijn CZ.

Kraamzorg thuis

De wettelijke eigen bijdrage in 2024 is € 5,10 per uur.

Kraamzorg kraamhotel

De wettelijke eigen bijdrage is € 40,80 per dag (voor moeder en kind samen).

Kraamzorg geboortecentrum of ziekenhuis

Krijgt u kraamzorg in het ziekenhuis of in het geboortecentrum en is dit niet medisch noodzakelijk? Dan is de wettelijke eigen bijdrage € 40,80 per dag (voor moeder en kind samen).

De maximale vergoeding is € 246 per dag (voor moeder en kind samen). Brengt de zorgverlener een hoger bedrag in rekening? Dan betaalt u het verschil zelf. U krijgt dit niet vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Extra kraamzorg uit de aanvullende verzekering

U kunt extra kraamzorg vergoed krijgen uit de aanvullende verzekering Gezinnen, Basis, Plus of Top:

  • Extra kraamzorg: maximaal 4 dagen
    U krijgt extra kraamzorg als de verloskundige bepaalt dat dit nodig is.
  • Kraamzorg thuis na ziekenhuisopname: maximaal 6 uur
    U krijgt extra kraamzorg thuis als u na uw bevalling minimaal 14 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.

 

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor kraamzorg. Bijvoorbeeld als u collectief verzekerd bent. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht voor kraamzorg?

Momenteel is er in sommige regio's een tekort aan kraamverzorgenden. Vergeet daarom niet uw kraamzorg uiterlijk de 20e week van uw zwangerschap aan te vragen, of het liefst nog eerder. Zo zorgt u ervoor dat u de zorg krijgt die nodig is.

Bent u op zoek naar een kraamcentrum met een contract? Vind er een bij u in de buurt. Kiest u een kraamcentrum zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Helaas kan het zijn dat u minder kraamzorg ontvangt dan verwacht. Bespreek uw opties met uw kraamzorgorganisatie. Om te zorgen dat het overzicht van de beschikbare kraamzorg in uw regio klopt, raden we u af om u in te schrijven bij meerdere organisaties. Zo zorgen we er samen voor dat de zorg niet meer onder druk komt te staan. Ontdek wat CZ verder doet om dit te voorkomen.

Extra support bij uw zorg en gezondheid

Bij uw zorgverzekering krijgt u meer dan 20 extra’s. Handig tijdens en ná uw zwangerschap. Van korting op handige babyproducten tot een app om snel uw gezondheidsvragen te stellen.

Ontdek CZ Extra
Man en vrouw kijken op tablet