Vergoeding kraamzorg

Wat krijgt u vergoed voor kraamzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Kraamzorg zonder medische indicatie

U krijgt een vergoeding uit onze basisverzekering voor kraamzorg zonder medische indicatie. De kraamzorg vindt thuis plaats of in een kraam- of geboortecentrum. Het aantal dagen en uren dat u kraamzorg krijgt wordt volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg vastgesteld door de verloskundige of medisch specialist. Kraamzorg thuis duurt normaalgesproken 8 dagen. Kiest u een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

U betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur voor kraamzorg zonder medische indicatie.

Kraamzorg met medische indicatie in het ziekenhuis

Bent u bevallen in het ziekenhuis en hebt u een medische indicatie waardoor u de kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt? Dan krijgt u kraamzorg vergoed uit onze basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Als u naar huis mag (en dus niet langer een medische indicatie hebt) en u hebt nog recht op kraamzorg, ontvangt u de resterende uren kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum. Omdat er geen medische indicatie meer is betaalt u over deze uren wel een eigen bijdrage.

Extra kraamzorg

Uit uw aanvullende verzekering kunt u soms een vergoeding krijgen voor extra kraamzorg. De verloskundige bepaalt of u extra kraamzorg nodig hebt. Per aanvullende verzekering gelden de volgende maximale vergoedingen:

 • Gezinnen: 4 dagen
 • Basis: 4 dagen
 • Plus: 4 dagen
 • Top: 4 dagen

Bent u direct na uw bevalling voor minimaal 14 dagen in het ziekenhuis opgenomen en hebt u extra kraamzorg nodig? Per aanvullende verzekering gelden de volgende maximale vergoedingen:

 • Gezinnen: 6 uur
 • Basis: 6 uur
 • Plus: 6 uur
 • Top: 6 uur

Eigen bijdrage

Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum

Als u kraamzorg krijgt in het ziekenhuis of in het geboorte- of kraamcentrum en het is niet medisch noodzakelijk, dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage.

 • In 2021:  € 37 per dag (voor moeder en kind samen).
 • In 2020: € 36 per dag (voor moeder en kind samen).

Als u de aanvullende verzekering Gezinnen hebt, krijgt u deze wettelijke eigen bijdrage vergoed.

Maximale wettelijke dagtarief
Als uw zorgverlener een hoger bedrag declareert dan het wettelijke tarief, betaalt u het hogere bedrag als extra eigen bijdrage. Dit bedrag wordt niet vergoed uit de aanvullende verzekering.

 • Het wettelijke tarief in 2021: maximaal € 225 per dag (voor moeder en kind samen)
 • Het wettelijke tarief in 2020: maximaal € 219 per dag (voor moeder en kind samen).

Kraamzorg thuis

Als u kraamzorg thuis krijgt, dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage.

 • In 2021€ 4,60 per uur
 • In 2020: € 4,50 per uur.

Als u de aanvullende verzekering Gezinnen hebt, krijgt u deze wettelijke eigen bijdrage vergoed.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Vraag de kraamzorg uiterlijk de 20e week van de zwangerschap aan bij het kraamcentrum. Op zoek naar een kraamcentrum met een contract? Vind een kraamcentrum bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven