Vergoeding kunstgebit (volledige gebitsprothese)

Een kunstgebit krijgt u voor een deel vergoed uit uw basisverzekering. Ook kunt u een extra vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

  • Kunstgebit: 75% vergoed
  • Reparatie of Rebasen betekent het opnieuw passend maken van uw kunstgebit.: 90% vergoed

Aanvullende verzekering

Vergoeding voor de eigen bijdrage.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

 

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

U betaalt een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Kunstgebit en reparatie of rebasen: 25% op het kunstgebit en 10% op de reparaties en rebasings van uw kunstgebit

Bent u collectief verzekerd?

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit?

Basisverzekering

Voor een Dit is een kunstgebit waarbij u geen eigen tanden of kiezen meer in uw kaak heeft. (bovenprothese en/of onderprothese) krijgt u 75% vergoed. Deze vergoeding krijgt u één keer per 5 jaar.

 

Voor het repareren of rebasen van een kunstgebit krijgt u 90% vergoed.

 

Aanvullende verzekering

U kunt een vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage uit uw aanvullende (tandarts)verzekering. In Mijn CZ ziet u hoeveel u nog vergoed kunt krijgen.

Gebruik de CZ app en bekijk uw persoonlijke vergoeding voor een kunstgebit. Heeft u de CZ app nog niet? Download deze dan direct.

Waar kunt u terecht voor een kunstgebit?

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor een kunstgebit gaat. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

 

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Hoe snel kunt u terecht voor mondzorg?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor mondzorg. Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

 

Spoed? Als u acuut mondzorg nodig heeft, dan is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kunt u wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.

 

Extra support bij uw zorg en gezondheid

Bij uw zorgverzekering krijgt u meer dan 20 extra’s. Handig tijdens en ná uw zwangerschap. Van korting op handige babyproducten tot een app om snel uw gezondheidsvragen te stellen.

Ontdek CZ Extra
Man en vrouw kijken op tablet