Vergoeding kunstgebit

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) vanuit uw basisverzekering. Wij vergoeden:

  • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
  • 100% voor reparatie/rebasen

Aanvullende verzekering

Verder krijgt u een vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage vanuit uw aanvullende verzekering voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese). Wij vergoeden:

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Deze vergoeding geldt voor alle behandelingen bij de tandarts. Het is een totaal voor een jaar, waar u alle behandelingen uit betaalt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2016. Bij sommige behandelingen rekent de tandarts materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet wettelijk vastgesteld. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens ons normaal zijn. Zo ziet u of uw tandarts gebruikelijke tarieven rekent.

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Eigen risico

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaalt u eigen risico.

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener voor kunstgebitten bij u in de buurt? Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Anderen vroegen naar