Vergoeding kunstgebit

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 75% en geldt 1 keer per 5 jaar.

U krijgt ook het repareren of rebasen van uw volledige kunstgebit vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 90%.

Aanvullende verzekering

U betaalt een wettelijke eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese). U kunt hiervoor een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. De aanvullende verzekering vergoedt ook (een deel van) de eigen bijdrage voor het repareren en rebasen van uw kunstgebit.

De vergoeding uit uw aanvullende verzekering geldt voor alle behandelingen bij de tandarts en kent een maximum bedrag per jaar.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2020

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2020

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25% op het kunstgebit en 10% op de reparaties en rebasings van uw kunstgebit. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. In 2020 was het verplicht eigen risico ook € 385.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor een kunstgebit gaat. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Bij vervanging van een kunstgebit binnen 5 jaar moet u of uw zorgverlener vooraf een akkoordverklaring aanvragen.

Wachttijden en bereikbaarheid

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Veelgestelde vragen

Naar boven