Vergoeding kunstgebit

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 75% en geldt 1 keer per 5 jaar.

U krijgt ook het repareren of rebasen van uw volledige kunstgebit vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 90%.

Aanvullende verzekering

U betaalt een wettelijke eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese). U kunt hiervoor een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Vanaf 2017 vergoedt de aanvullende verzekering ook (een deel van) de eigen bijdrage voor het repareren en rebasen van uw kunstgebit.

De vergoeding uit uw aanvullende verzekering geldt voor alle behandelingen bij de tandarts en kent een maximum bedrag per jaar.

  1. Vergoeding

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende (tandarts)verzekering.

In 2019 betaalt u ook een eigen bijdrage van 10% voor het repareren en rebasen van uw kunstgebit.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener voor kunstgebitten bij u in de buurt? Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kunt u terecht bij Mondzorg?

Hebt u mondzorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.