Vergoeding kunstgebit

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) vanuit uw basisverzekering. Wij vergoeden:

  • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
  • 100% voor reparatie/rebasen

Aanvullende verzekering

Verder krijgt u een vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage vanuit uw aanvullende verzekering voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese). Wij vergoeden:

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Deze vergoeding geldt voor alle behandelingen bij de tandarts. Het is een totaal voor een jaar, waar u alle behandelingen uit betaalt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2016. Bij sommige behandelingen rekent de tandarts materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet wettelijk vastgesteld. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens ons normaal zijn. Zo ziet u of uw tandarts gebruikelijke tarieven rekent.

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Eigen risico

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaalt u eigen risico.

In 2016 is uw verplichte eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener voor kunstgebitten bij u in de buurt? Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.