Vergoeding revalidatie

Wat krijgt u vergoed voor revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist krijgt u vergoed uit uw basisverzekering als u een verwijzing hebt van uw arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist als u zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:

  • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.
  • Verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor u meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
  • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.

Ook vergoeden wij de kosten van geriatrische revalidatiezorg. Dit is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Oncologische nazorg

Een bijzondere vorm van medisch specialistische revalidatie is oncologische revalidatie. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie of na andere chirurgische ingrepen met ernstige lichamelijke beperkingen tot gevolg. Andere vormen van nazorg vallen niet onder oncologische revalidatie maar worden aangeboden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of psycholoog. Deze zorg wordt grotendeels via de aanvullende verzekering vergoed. Voor deze soorten zorg bestaan andere vergoedingen uit de basisverzekering of aanvullende verzekering:

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis en vervolgens op revalidatiecentra.

Aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling zonder opname moet u vooraf een akkoordverklaring hebben. Alleen dan vergoeden wij de kosten van de behandeling volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Met een akkoordverklaring hebt u vooraf zekerheid over de hoogte van uw vergoeding.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener voor medisch specialistische revalidatie? Dan voert deze zorgverlener namens CZ de beoordeling uit en is het niet nodig vooraf een akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De gecontracteerde zorgverlener beoordeelt op dezelfde manier als CZ dat doet en zal de akkoordverklaring voor u regelen.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan. Uw zorgverlener kan dat eventueel ook voor u doen. Lees meer over de aanvraag en beoordeling van een akkoordverklaring.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice