Vergoeding revalidatie

Wat krijgt u vergoed voor revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist krijgt u vergoed uit uw basisverzekering als u een verwijzing hebt van uw arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist als u zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:

  • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.
  • Verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor u meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
  • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep. Bekijk de vergoeding.

Oncologische revalidatie

Een andere vorm van medisch specialistische revalidatie is oncologische revalidatie. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals bijvoorbeeld revalidatie na een amputatie of een dwarslaesie. Oncologische revalidatie wordt alleen vergoed als de kennis en ervaring van een revalidatiearts noodzakelijk is. Dit bekent dat een verzekerde niet geholpen zou zijn met een andere vorm van oncologische nazorg zoals bijvoorbeeld zorg van de fysiotherapeut of psycholoog. Deze andere vormen van nazorg kunnen via een aanvullende verzekering vergoed worden.


U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Revalidatiezorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt voor revalidatiezorg geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, van uw arts

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een revalidatiecentrum met een contract voor uw behandeling? Vind een revalidatiecentrum bij u in de buurt.

Aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Gaat u naar een zorgverlener met een contract voor medisch specialistische revalidatie? Dan voert deze zorgverlener namens CZ een beoordeling uit en is het niet nodig vooraf een akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De zorgverlener beoordeelt op dezelfde manier als CZ dat doet en zal de akkoordverklaring voor u regelen.


Kiest u voor een zorgverlener zonder contract? Vraag dan wel vooraf een akkoordverklaring bij ons aan. Uw zorgverlener kan dat eventueel ook voor u doen.