Vergoeding Palliatief terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase (palliatief terminale zorg) krijgt u vergoed uit uw basisverzekering of uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat krijgt u vergoed?

Heeft u een Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, hebt u altijd een Wlz-indicatie nodig. Hierin staat welke zorg u nodig hebt. U krijgt deze indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).? Dan wordt palliatief terminale zorg vergoed door het Zorgkantoor.

Heeft u géén Wlz-indicatie? Dan krijgt u deze zorg vergoed uit de basisverzekering. Uw vergoeding hangt dan af van waar u de zorg krijgt: thuis, in een hospice of in het ziekenhuis.

U krijgt de zorg thuis

Bij zorg thuis krijgt u zorg in uw vertrouwde omgeving van een wijkverpleegkundige.

 • Basisverzekering: 100% vergoed
 • Eigen risico: U betaalt geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: U betaalt geen eigen bijdrage

U krijgt palliatieve zorg thuis vergoed als wijkverpleging.

U krijgt zorg in een hospice

Een hospice biedt gespecialiseerde zorg in een huislijke omgeving. De vergoeding hangt af van waar u verblijft: in een Een toegelaten hospice voldoet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen. U krijgt hier zorg én verblijf vergoed. of Een niet-toegelaten hospice voldoet niet aan de wettelijke eisen voor zorginstellingen. Bijvoorbeeld een particulier hospice of bijna-thuis-huis. U krijgt hier uw zorg vergoed, uw verblijf betaalt u zelf.

Vergoeding toegelaten hospice

 • Basisverzekering: 100% vergoed voor zorg én verblijf
 • Eigen risico: U betaalt eigen risico
 • Eigen bijdrage: U betaalt geen wettelijk eigen bijdrage.

U krijgt uw zorg én verblijf in een toegelaten hospice vergoed als kortdurend verblijf (eerstelijns verblijf).

Vergoeding particulier hospice

 • Basisverzekering: alleen een vergoeding voor uw zorg (100%)
 • Eigen risico: U betaalt geen eigen risico
 • Eigen bijdrage: U betaalt geen wettelijk eigen bijdrage, maar misschien wel een eigen bijdrage vanuit het hospice. Hiervoor krijgt u tot € 30 per dag vergoed uit de aanvullende verzekering Top, Plus en 50+.

U krijgt zorg in een particulier hospice vergoed als wijkverpleging. Uw verblijf wordt niet vergoed.

U krijgt zorg in een ziekenhuis

 • Basisverzekering: 100% vergoed
 • Eigen risico: U betaalt eigen risico
 • Eigen bijdrage: U betaalt geen wettelijk eigen bijdrage.

U krijgt zorg in een ziekenhuis vergoed als medisch specialistische zorg.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor palliatief terminale zorg. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. Het CZ Zorgteam kan u helpen bij het vinden van de juiste zorgverlener.

Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed.

Hoe snel kunt u terecht voor thuiszorg in de laatste levensfase?

Om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk wordt geholpen, hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor thuiszorg in de laatste levensfase. Bekijk hoe snel u geholpen kunt worden.