Vergoeding palliatief terminale zorg

Wat krijgt u vergoed voor palliatief terminale zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Palliatief terminale zorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze zorg heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfase zijn. Het gaat bijvoorbeeld om verpleging, verzorging en psychosociale begeleiding. De zorg kan bij u thuis worden geleverd, in een hospice/bijna-thuis-huis, een verzorgings- of verpleeghuis of een ziekenhuis. In sommige aanvullende verzekeringen is een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage hospice of bijna-thuis-huis opgenomen.

  • Gecontracteerde zorgverlener: u krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. 

  • Niet-gecontracteerde zorgverlener: gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze zorg terecht bij een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Of u kunt uw huisarts of wijkverpleegkundige om advies vragen. Komt u uit een verblijf in het ziekenhuis? Dan helpt uw transferverpleegkundige u met het zoeken naar een zorgverlener. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Hoe snel kunt u terecht?

Wat verder goed is om te weten:

  • In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijkt u samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op. U hebt geen indicatie meer nodig van het CIZ.
  • De omgeving is meestal intensief betrokken bij een terminaal zorgproces. De verpleegkundige die uw indicatie stelt, kijkt welke zorg u graag met behulp van familie of vrienden kunt en wilt regelen. Ook bekijkt de verpleegkundige hoe de formele zorg daarop het beste kan aansluiten. Medische zorg blijft u vanzelfsprekend krijgen van een verpleegkundige.
  • Ook niet-gespecialiseerde zorgverleners mogen deze zorg leveren. Als u het bijvoorbeeld fijn vindt om bij uw vertrouwde zorgmedewerkers te blijven, dan kan dat. Heeft u geen zorgverleners waaraan u bent gehecht of heeft u een ingewikkelde zorgvraag? Vind een zorgverlener in de zorgvinder.
  • Hebt u al een pgb (persoonsgebonden budget)? Dan kan de wijkverpleegkundige uw indicatie aanpassen voor palliatief terminale zorg. Als u nog geen pgb hebt dan kunt u dat voor palliatief terminale zorg aanvragen. Meer informatie over het pgb.