Vergoeding palliatief terminale zorg

Wat krijgt u vergoed voor palliatief terminale zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Palliatief terminale zorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze zorg heeft als doel de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfase zijn. Het gaat bijvoorbeeld om verpleging, verzorging en psychosociale begeleiding. De zorg kan bij u thuis worden geleverd, in een hospice/bijna-thuis-huis, een verzorgings- of verpleeghuis of een ziekenhuis. In sommige aanvullende verzekeringen is een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage hospice of bijna-thuis-huis opgenomen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor deze zorg terecht bij een thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Of u kunt uw huisarts of wijkverpleegkundige om advies vragen. Komt u uit een verblijf in het ziekenhuis? Dan helpt uw transferverpleegkundige u met het zoeken naar een zorgverlener. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener.

Wat verder goed is om te weten:

  • In een persoonlijk gesprek beoordeelt een verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. Zo ja, dan bekijkt u samen welke zorg nodig is en stelt de verpleegkundige direct een indicatie en een zorgplan op. U hebt geen indicatie meer nodig van het CIZ.
  • De omgeving is meestal intensief betrokken bij een terminaal zorgproces. De verpleegkundige die uw indicatie stelt, kijkt welke zorg u graag met behulp van familie of vrienden kunt en wilt regelen. Ook bekijkt de verpleegkundige hoe de formele zorg daarop het beste kan aansluiten. Medische zorg blijft u vanzelfsprekend krijgen van een verpleegkundige.
  • Ook niet-gespecialiseerde zorgverleners mogen deze zorg leveren. Als u het bijvoorbeeld fijn vindt om bij uw vertrouwde zorgmedewerkers te blijven, dan kan dat. Hebt u geen zorgverleners waaraan u bent gehecht of hebt u een ingewikkelde zorgvraag? Vind een zorgverlener in de Zorgvinder.
  • Hebt u al een pgb (persoonsgebonden budget)? Dan kan de wijkverpleegkundige uw indicatie aanpassen voor palliatief terminale zorg. Als u nog geen pgb hebt dan kunt u dat voor palliatief terminale zorg aanvragen. Meer informatie over het pgb.
  • Hebt u de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat u recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De vergoeding voor deze zorg is anders geregeld. Benieuwd hoe dat werkt en of u in aanmerking komt? Lees meer over zorg in de Wlz.

Hoe snel kunt u terecht bij: thuiszorg in de laatste levensfase?

  • Hebt u direct zorg nodig? Dan krijgt u die binnen 24 uur.
  • Hebt u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig hebt. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.

Voor thuiszorg in de laatste levensfase hanteren we een kortere wachttijd dan de landelijke norm (van 6 weken).

CZ Klantenservice