Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Welke reiskosten krijgt u vergoed als u naar het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum gaat met de auto, taxi of het openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voorwaarden vergoeding

Hebt u zorg nodig en moet u naar een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of andere zorginstelling? En krijgt u deze behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan krijgt u een vergoeding voor reiskosten binnen Nederland als:

 • U afhankelijk bent van een rolstoel.
 • U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
 • U een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie moet ondergaan.
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking.
 • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • U voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening vervoer nodig hebt. U krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling (hardheidsclausule).

Vanaf 1 januari 2019 worden ook de reiskosten vergoed voor het vervoer naar consulten, onderzoek en controles als deze noodzakelijk zijn voor de behandeling.

Dit krijgt u vergoed

Voldoet u aan de voorwaarden? Kijk wat u vergoed krijgt.

Eigen vervoer

 • U krijgt € 0,30 per km o.b.v. de snelste weg volgens Routenet.
 • Snel uw geld terug. Declareer eenvoudig en snel uw reiskosten online via Mijn CZ. Een papieren declaratieformulier is dan niet nodig.
 • Of vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze onze app.
 • U hebt een akkoordverklaring nodig.

Openbaar vervoer

 • U krijgt 100% vergoeding o.b.v. de tweede klasse van het openbaar vervoer.
 • Snel uw geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app.
 • U hebt een akkoordverklaring nodig.

Gecontracteerde taxi

 • We vergoeden de taxikosten tot maximaal 200 km per enkele reis.
 • CZ betaalt direct aan het taxibedrijf.
 • U hebt een akkoordverklaring nodig.

Eigen bijdrage en eigen risico

We verrekenen de vergoeding eerst met uw eigen bijdrage en eigen risico. Dat werkt zo:

Eigen bijdrage

In 2018 is de eigen bijdrage € 101 per jaar (wordt in 2019 € 103 per jaar). De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we uw eigen bijdrage voorschieten. U ontvangt van ons later een rekening.

Verblijft u in een Wlz-instelling en moet u voor een behandeling (die uw basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor deze vergoeding betaalt u naast de eigen bijdrage ook eigen risico. Het eigen risico wordt in rekening gebracht na de eigen bijdrage. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Daarnaast hebt u misschien ook gekozen voor een extra, vrijwillig eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerd taxibedrijf? Vind een taxibedrijf bij u in de buurt.

U hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het naar ons op.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Werkt u in Nederland of woont u in het buitenland? Of hebt u toestemming van ons voor een behandeling in het buitenland? Dan gelden er andere vergoedingen. Bekijk onze brochure zittend ziekenvervoer.

Kiest u voor een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijgt u alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft.

CZ Klantenservice

Aangepaste openingstijden: 24 december 08:00 tot 17:00 uur. Gesloten op 25 en 26 december. 29 december 09:00 tot 17:00 uur. 30 december 10:00 tot 15:00 uur. 31 december 08:00 tot 17:00 uur. Gesloten op 1 januari.