Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Welke reiskosten krijgt u vergoed als u naar het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum gaat met de auto, taxi of het openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor deze vergoeding is in 2018 een voorwaarde gewijzigd t.o.v. 2017.

Voorwaarden vergoeding

Hebt u zorg nodig en moet u naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? En krijgt u deze behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan krijgt u een vergoeding voor reiskosten binnen Nederland als:

 • U afhankelijk bent van een rolstoel.
 • U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
 • U een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie moet ondergaan (vervoer in verband met het voor- en natraject valt hier niet onder).
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking (gezichtsvermogen minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
 • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • U voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. U krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Dit krijgt u vergoed

Voldoet u aan de voorwaarden? Kijk wat u vergoed krijgt.

Eigen vervoer

 • U krijgt in 2017 € 0,28 en in 2018 € 0,30 per km o.b.v. de snelste weg volgens Routenet.
 • Snel uw geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app
 • U hebt een akkoordverklaring nodig.

Openbaar vervoer

 • U krijgt 100% vergoeding o.b.v. de tweede klasse van het openbaar vervoer. 
 • Snel uw geld terug. Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app.
 • U hebt een akkoordverklaring nodig.

Gecontracteerde taxi

 • We vergoeden de taxikosten tot maximaal 200 km per enkele reis.
 • CZ betaalt direct aan het taxibedrijf.
 • U hebt een akkoordverklaring nodig.

Eigen bijdrage en eigen risico

We verrekenen de vergoeding eerst met uw eigen bijdrage en eigen risico. Dat werkt zo:

Eigen bijdrage

In 2017 is de eigen bijdrage € 100,- en in 2018 € 101,-. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we uw eigen bijdrage voorschieten. U ontvangt van ons later een rekening.

Verblijft u in een Wlz-instelling en moet u voor een behandeling (die uw basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor deze vergoeding betaalt u naast de eigen bijdrage ook eigen risico. Het eigen risico wordt in rekening gebracht na de eigen bijdrage. In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar). Daarnaast hebt u misschien ook gekozen voor een extra, vrijwillig eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem contact op met de afdeling Medische Beoordelingen: (013) 594 98 89.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik een aanvraagformulier voor zittend ziekenvervoer?

U kunt het aanvraagformulier downloaden en uitprinten. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen via onze Klantenservice 088 555 77 77. Stuurt u het volledig ingevuld en ondertekend terug. U krijgt binnen tien werkdagen bericht of u inderdaad de kosten vergoed krijgt en onder welke voorwaarden.

Blijft de akkoordverklaring voor ziekenvervoer van mijn vorige zorgverzekeraar geldig?

Ja, als u van uw vorige zorgverzekeraar een akkoordverklaring zittend ziekenvervoer had, kunt u een kopie hiervan naar ons opsturen. U ontvangt dan van ons een nieuwe akkoordverklaring zittend ziekenvervoer. Hebt u deze niet, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen, die dan door ons opnieuw wordt beoordeeld volgens onze voorwaarden.

Hoe vraag ik een verlenging aan van mijn akkoordverklaring voor zittend ziekenvervoer?

Als u na afloop van uw akkoordverklaring denkt nog recht te hebben op vergoeding van ziekenvervoer, vult u daarvoor opnieuw een aanvraagformulier in. Dat wordt opnieuw medisch beoordeeld. Download het aanvraagformulier.

Bekijk alle veelgestelde vragen over vervoer

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur