Vergoeding zittend ziekenvervoer (reiskosten)

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u soms vergoed uit de basisverzekering. U kunt reizen met de auto, taxi of het openbaar vervoer.

Bekijk uw persoonlijke vergoeding

Beantwoord enkele vragen en bekijk direct uw vergoeding met de vergoedingsassistent.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • eigen vervoer in 2020: € 0,32 per km 
 • openbaar vervoer: 100%
 • taxi: 100%

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding.

Eigen risico

U betaalt Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U betaalt in 2020 € 105 per kalenderjaar Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Toestemming nodig?

U hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig. Vraag toestemming aan

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Valt uw behandeling onder de basisverzekering? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar uw behandeling. U krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

 • U permanent in een rolstoel zit
 • U een nierdialyse krijgt
 • U een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking
 • U geriatrische revalidatiezorg krijgt
 • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
 • U voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van uw huis naar de behandeling (hardheidsclausule)

Reiskosten in het buitenland

De reiskosten naar uw behandeling in het buitenland krijgt u alleen vergoed als u óók toestemming hebt voor uw behandeling in het buitenland.

Woont u in het buitenland en bent u verzekerd in Nederland? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen voor uw reiskosten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor vervoer binnen Nederland.

Logeerkosten

Vanaf 1 januari 2020 kunt u de vergoeding van reiskosten ook inzetten voor de vergoeding van logeerkosten. U krijgt maximaal € 75 per nacht als u minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname.

Waar kunt u terecht?

 • Reist u met eigen vervoer? Dan berekenen we het aantal kilometers op basis van de snelste route via Routenet.
 • Reist u met het openbaar vervoer? Dan kunt u bij alle vervoerders 2e klas reizen.
 • Reist u met de taxi? Vind een taxibedrijf met contract bij u in de buurt. Bij een taxibedrijf zonder contract krijgt u misschien minder vergoed. En u krijgt alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft. U controleert dit zelf bij het taxibedrijf.

Persoonlijk stappenplan met de HulpWijzer

Worden de kosten voor vervoer niet vergoed vanuit uw zorgverzekering? Ontdek met de CZ HulpWijzer waar u wél terecht kunt.

Maak uw stappenplan

Veelgestelde vragen

Naar boven