Vergoeding ziekenvervoer (reiskosten)

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u soms vergoed uit de basisverzekering. U kunt reizen met uw eigen vervoer, het openbaar vervoer of een taxi.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Reiskosten voor een behandeling krijgt u vergoed uit uw basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

U betaalt voor ziekenvervoer Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

In 2024 betaalt u een wettelijke Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. van € 118 per kalenderjaar per kalenderjaar.

Toestemming nodig?

Ja, u heeft altijd een akkoordverklaring van ons nodig.

Wat krijgt u vergoed?

 • Eigen vervoer: € 0,38 per km (de snelste weg volgens Routenet)
 • Openbaar vervoer (2e klasse): 100%
 • Gecontracteerde taxivervoerder: 100%

Om een vergoeding voor ziekenvervoer te ontvangen, heeft u altijd toestemming nodig. Vraag daarom vooraf eerst een akkoordverklaring aan.

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Valt uw behandeling onder de basisverzekering? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar uw behandeling. U krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

 • U zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
 • U een nierdialyse krijgt, of vervoer nodig heeft voor noodzakelijke onderzoeken en controles die bij uw behandeling komen kijken
 • U een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt, of vervoer nodig heeft voor noodzakelijke onderzoeken en controles die bij uw behandeling komen kijken
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking
 • U geriatrische revalidatiezorg krijgt
 • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
 • U voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van uw huis naar de behandeling (hardheidsclausule)
 • U deelneemt aan een dagbehandeling die in een groepsverband wordt gegeven. Bijvoorbeeld als er sprake is van kwetsbaarheid in de thuissituatie en (hoog) complexe problematiek, voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of een progressieve, degeneratieve neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS).

Logeerkosten

Moet u voor een langere periode dagelijks in het ziekenhuis zijn? Dan is op en neer reizen misschien niet de beste optie. U kunt in deze situatie ook kiezen om te logeren in de buurt van het ziekenhuis. U gebruikt dan uw vergoeding ziekenvervoer om de logeerkosten te betalen. Voor deze periode krijgt u in dat geval geen vergoeding voor vervoer naar of van het ziekenhuis (eigen vervoer, openbaar vervoer of taxi).

In 2024 krijgt u maximaal € 89 per nacht per nacht als u minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname.

Bij welk taxibedrijf kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde vervoerder? Vind een taxibedrijf bij u in de buurt.

Kiest u voor een taxibedrijf zonder contract? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Ook moet u vooraf toestemming aan ons vragen met het aanvraagformulier. En moet het taxibedrijf een TX-keurmerk hebben.

Reiskosten gemaakt voor uw behandeling?

Heeft u reiskosten gemaakt? En heeft u een akkoordverklaring voor ziekenvervoer? Declareer dan eenvoudig uw reiskosten via de app of Mijn CZ.

Meer over reiskosten declareren