Vergoeding ziekenvervoer (reiskosten)

Reiskosten voor uw behandeling krijgt u soms vergoed uit de basisverzekering. U kunt reizen met de auto, taxi of het openbaar vervoer.

Uw vergoeding in het kort

Basisverzekering

 • eigen vervoer: € 0,37 per km (was in 2022 € 0,32 per km)
 • openbaar vervoer: 100%
 • taxi: 100%

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding.

Eigen risico

U betaalt Voor sommige zorg betaalt u eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2023 is dit € 385. Is uw eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. U kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als u niet zo vaak zorg nodig heeft. U betaalt geen eigen risico over uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

In 2023 betaalt u een Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 van € 113 per kalenderjaar (was in 2022 € 111).

Toestemming nodig?

U hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig. Vraag toestemming aan

Wanneer krijgt u een vergoeding?

Valt uw behandeling onder de basisverzekering? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar uw behandeling. U krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

 • U zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
 • U een nierdialyse krijgt
 • U een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking
 • U geriatrische revalidatiezorg krijgt
 • Uw kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
 • U voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van uw huis naar de behandeling (hardheidsclausule)
 • U deelneemt aan dagbehandeling die in een groepsverband wordt gegeven. Bijvoorbeeld een zorgprogramma voor oudere mensen met complexe aandoeningen (somatische en/of psychische). Of voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking, een verstandelijke beperking of een progressieve, degeneratieve neurologische aandoening (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en MS).

Reiskosten in het buitenland

De reiskosten naar uw behandeling in het buitenland krijgt u alleen vergoed als u óók toestemming hebt voor uw behandeling in het buitenland.

Woont u in het buitenland en bent u verzekerd in Nederland? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen voor uw reiskosten. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor vervoer binnen Nederland.

Logeerkosten

U kunt de vergoeding van reiskosten ook inzetten voor de vergoeding van logeerkosten. In 2023 krijgt u maximaal € 82 per nacht als u minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moet zonder opname. In 2022 was dat maximaal € 77,50 per nacht.

Bij welke vervoerder kunt u terecht?

 • Reist u met het openbaar vervoer? Dan kunt u 2e klas reizen.
 • Reist u met de taxi? Vind een taxibedrijf met contract bij u in de buurt. Bij een taxibedrijf zonder contract krijgt u misschien minder vergoed. En u krijgt alleen een vergoeding als de vervoerder een TX-keurmerk heeft. U controleert dit zelf bij het taxibedrijf.
 • Reist u met eigen vervoer? Dan berekenen we het aantal kilometers op basis van de snelste route via Routenet.

Reiskosten gemaakt?

Heeft u reiskosten gemaakt voor uw behandeling? En heeft u een akkoordverklaring voor ziekenvervoer? Declareer dan eenvoudig uw reiskosten via de app of Mijn CZ.

Meer over reiskosten declareren

Persoonlijk stappenplan met de HulpWijzer

Worden de kosten voor vervoer niet vergoed vanuit uw zorgverzekering? Ontdek met de CZ HulpWijzer waar u wél terecht kunt.

Maak uw stappenplan

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor u

Naar boven