Vergoeding ziekenvervoer (zittend)

Wat krijgt u vergoed voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u zorg nodig en moet u naar een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of andere zorginstelling? En krijgt u deze behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan krijgt u misschien een vergoeding voor vervoerskosten.

U hebt recht op een reisvergoeding als:

 • U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
 • U een radiotherapie- of chemotherapiebehandeling moet ondergaan.
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking (gezichtsvermogen minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
 • U afhankelijk bent van een rolstoel.
 • U intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is (deze indicatie geldt vanaf 1 januari 2016).
 • Als u langdurig ziek bent, krijgt u in een aantal situaties een vergoeding. Hierover leest u meer in de landelijke hardheidsclausule.

U krijgt vergoed:

 • Vervoer door een gecontracteerde vervoerder: u ontvangt per keer een vergoeding tot maximaal 200 km per enkele reis. 
 • Vervoer door niet-gecontracteerde vervoerder: u ontvangt een restitutievergoeding. De hoogte hangt af van uw polis. De vervoerder moet wel een TX-keurmerk hebben. Dat is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor vervoer.
 • Met eigen vervoer: u ontvangt in 2016 € 0,30 (wordt in 2017 € 0,28) per kilometer op basis van de snelste weg volgens de routeplanner Routenet.
 • Met het openbaar vervoer: u krijgt 100% vergoeding op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer.

Werkt u in Nederland maar woont u in het buitenland? Of hebt u onze toestemming gekregen voor een behandeling in het buitenland? Dan gelden er andere vergoedingen.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem contact op met de afdeling Medische Beoordelingen: (013) 594 98 89.

U kunt vanuit de basisverzekering ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor ambulancevervoer.

Eigen bijdrage en eigen risico

We verrekenen de vergoeding eerst met uw eigen bijdrage en eigen risico. Dat werkt zo:

 • In 2016 is de eigen bijdrage € 98,- (€ 100,- in 2017). We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we uw eigen bijdrage voorschieten. U ontvangt van ons later een rekening.
 • Voor deze vergoeding betaalt u eigen risico. In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar). Daarnaast hebt u misschien ook gekozen voor een extra, vrijwillig eigen risico.
 • Verblijft u in een Wlz-instelling en moet u voor een behandeling (die uw basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een taxibedrijf dat een contract met ons heeft?  Vind een taxibedrijf bij u in de buurt. U hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het naar ons op.

Wilt u eigen vervoer en/of openbaar vervoer declareren? Gebruik dan het declaratieformulier vervoerskosten zittend ziekenvervoer. Bewaar uw vervoersbewijzen en stuur deze mee.
We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar