Vergoeding bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Wat krijgt u vergoed voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies? Bekijk uw maximale vergoeding.

Eerste 9 behandelingen: basisverzekering

Voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies krijgt u maximaal de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit is een éénmalige vergoeding voor de gehele verzekeringsduur. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 • U betaalt wel eigen risico1
 • U betaalt geen eigen bijdrage2
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering
 • Hebt u een Zorgbewustpolis? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2018 uw verplicht eigen risico van € 385,- voor deze behandeling terug. Lees meer over de teruggave.

Vanaf 10e behandeling: aanvullende verzekering

Hebt u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 9 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering als u het maximum aantal behandelingen per jaar uit uw aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

 • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
 • U betaalt geen eigen bijdrage3
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde bekkenfysiotherapeuten hebben afgesproken.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

Waar kunt u terecht?

CZ sluit alleen contracten af met fysiotherapeuten die geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKF). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten. Zo krijgt u de beste zorg.
Vind bekkenfysiotherapie bij u in de buurt.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut? Dan krijgt u geen volledige vergoeding. U hebt bij niet-gecontracteerde fysiotherapeuten een akkoordverklaring nodig. Wilt u meer weten? Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Hebt u nog vragen?

Wilt u meer informatie over deze vergoeding? Bel ons of stuur uw vraag naar CZ Klantenservice.

 1. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 en 2018 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

  terug naar de tekst
 2. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

  terug naar de tekst
 3. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

  terug naar de tekst