Vergoeding bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Wat krijgt u vergoed voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies? Bekijk uw maximale vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Eerste 9 behandelingen: basisverzekering

Voor bekkenfysiotherapie bij urineverlies krijgt u maximaal de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Dit is een éénmalige vergoeding voor de gehele verzekeringsduur. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • U betaalt wel Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2018 en  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
  • U betaalt geen Bedrag dat u zelf betaalt voor zorg of hulpmiddelen.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde bekkenfysiotherapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering
  • Hebt u een Zorgbewustpolis? Dan krijgt u voor bekkenfysiotherapie uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 automatisch terug voor 1 april van het volgende jaar. Benieuwd wat u precies terugkrijgt? Neem contact met ons op.

Vanaf 10e behandeling: aanvullende verzekering

Hebt u één van onderstaande aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 9 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering als u het maximum aantal behandelingen per jaar uit uw aanvullende verzekering nog niet hebt bereikt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. U krijgt 75% van de prijs vergoed die we met gecontracteerde fysiotherapeuten hebben afgesproken.

  1. Vergoeding

Waar kunt u terecht?

CZ sluit alleen contracten af met fysiotherapeuten die geregistreerd staan als bekkenfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKF). Zij zijn speciaal opgeleid voor bekkenfysiotherapie en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding. U bent hierdoor verzekerd van een behandeling op maat door een fysiotherapeut met specialistische kennis over bekkenbodemklachten. Zo krijgt u de beste zorg.

Vind bekkenfysiotherapie bij u in de buurt

Wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

CZ Klantenservice