Tips en ervaringen van onze mantelzorgmakelaars

Loes, Marga en Natalie zijn mantelzorgmakelaar bij CZ. Dagelijks komen ze bij mantelzorgers en hun naasten thuis en helpen ze bij het regelen van zorg. Ze delen hun ervaringen en tips.

CZ Zorgteam

U kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

Naar boven