Dit zijn de wijzigingen in de zorgverzekering 2024

De overheid bepaalt elk jaar voor alle zorgverzekeraars welke zorg er vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Deze wijzigingen zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Bekijk alle wijzigingen voor uw CZ zorgverzekering in 2024.

Gewijzigde vergoedingen basisverzekering 2024

De overheid heeft bekendgemaakt wat er wijzigt in de basisverzekering van 2024:

 • Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen
  De overheid past de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.
  Bekijk alle tarieven voor 2024

 • Kraamzorg
  Heeft u kraamzorg nodig? Vanaf 2024 kan in sommige situaties de kraamzorg over 6 weken verdeeld worden, in plaats van over 10 dagen. U ontvangt wel nog steeds maximaal 10 dagen kraamzorg in totaal (8 + 2 extra dagen bij een medische indicatie). Het aantal dagen en het aantal uren per dag dat u precies krijgt, wordt vastgesteld tijdens de intake met het kraambureau, en na de bevalling.
  Bekijk de vergoeding kraamzorg

 • Voorlopige herstelzorg na corona
  Als u het coronavirus heeft gehad en nog last heeft van ernstige klachten, dan krijgt u herstelzorg voorlopig vergoed, zoals fysiotherapie of ergotherapie. Deze vergoeding was al tijdelijk toegevoegd aan de basisverzekering en is nu verlengd tot 1 januari 2025.
  Bekijk de vergoeding corona herstelzorg

 • Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
  Heeft uw kind coaching nodig bij gezond eten en bewegen? Vanaf 2024 wordt Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ook vergoed voor kinderen (t/m 17 jaar) met overgewicht of obesitas. Een centrale zorgverlener begeleidt en coördineert de zorg. Een kinderleefstijlcoach is de behandelaar tijdens het GLI-traject. Om gebruik te maken van deze vergoeding heeft u een verwijzing nodig. U betaalt geen eigen risico voor deze zorg.

 • 20-weken echo
  Bent u zwanger en wilt u een 20-weken echo? Vanaf 1 januari 2024 wordt deze echo vergoed vanuit de overheid en dus niet meer door de basisverzekering. U hoeft de echo nog steeds niet zelf te betalen. U merkt hier dus niets van.
  Lees hier meer over de 20-weken echo

 • Logopedie
  Voor logopedie tot 18 jaar heeft u vanaf 2024 geen verwijzing meer nodig als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan heeft u nog wél een verwijzing nodig.
  Bekijk de vergoeding logopedie
   
 • Valpreventie
  Loopt u een hoog risico om te vallen? En heeft u daarbij ook andere lichamelijke of psychische problemen? Dan kunt u vanaf 2024 valpreventie vergoed krijgen uit uw basisverzekering als u 65 jaar of ouder bent. U ontvangt deze vergoeding één keer per jaar. Heeft u geen bijkomende lichamelijke of psychische problemen, maar heeft u wel risico op vallen? Dan kunt u een beweegprogramma voor valpreventie volgen via uw gemeente.
  Bekijk de vergoeding valpreventie beweegprogramma

 • Wijkverpleging
  Gaat u voor wijkverpleging naar een zorgverlener die geen contract heeft met CZ? In 2024 verandert de aanvraagprocedure voor de vergoeding van deze zorg. Uw indicatie mag maximaal 3 maanden oud zijn op het moment dat u de aanvraag indient.
  Bekijk de vergoeding wijkverpleging

 • Bovenkaak implantaten
  Heeft u een implantaat nodig voor uw bovenkaak? Dan heeft u vanaf 2024 een akkoordverklaring nodig voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een implantaat in uw onderkaak is een akkoordverklaring alleen nodig bij zorgverleners zonder contract.
  Bekijk de vergoeding kunstgebit op implantaten

 • Fysiotherapie bij COPD
  Vanaf 2024 krijgt u fysiotherapie bij COPD alleen volledig vergoed bij fysiotherapeuten waar wij een contract mee hebben die óók zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Chronisch ZorgNet. Deze therapeuten zetten zich extra in voor de behandeling van COPD. Ze hebben bijvoorbeeld een extra opleiding gevolgd, en werken nauw samen met andere zorgverleners. Is uw fysiotherapeut niet aangesloten bij Chronisch ZorgNet? Dan krijgt u minder vergoed.
  Bekijk de vergoeding fysiotherapie bij COPD

Wijziging CZ basisverzekering 2024

 • Restitutiepolis wordt vervangen door combinatiepolis
  De restitutiepolis ‘Zorgkeuzepolis’ wordt vanaf 2024 vervangen door de combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’. Met de huidige restitutiepolis krijgt u de zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging of GGZ 100% vergoed. Met de nieuwe combinatiepolis ‘Zorgvariatiepolis’ wijzigt de vergoeding voor deze zorgverleners vanaf 2024 naar maximaal 85% van het tarief van zorgverleners mét een contract. De rest van de rekening betaalt u zelf. Voor alle andere zorg krijgt u nog steeds 100% vergoed, ook als u naar een zorgverlener zonder contract gaat.
  Lees meer over deze wijziging

Gewijzigde vergoedingen in de aanvullende verzekeringen 2024

 • Fysiotherapie meenemen
  Nieuw: fysiotherapie meenemen. Heeft u dit jaar een aanvullende verzekering met fysiotherapie en heeft u dit jaar niet al uw behandelingen gebruikt? Dan neemt u er maximaal 5 automatisch mee naar het volgende jaar. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.
  Lees meer over fysiotherapie meenemen

 • Vervangende mantelzorg
  Vanaf 2024 krijgt u voor vervangende mantelzorg een vergoeding van maximaal € 2250 per jaar. In 2023 kreeg u maximaal 14 dagen, waarbij de zorg voor minimaal 4 aaneengesloten uren moest worden ingezet. De regel van 4 aaneengesloten uren komt te vervallen. Op deze manier kunt u vervangende mantelzorg flexibeler inzetten.
  Bekijk de vergoeding vervangende mantelzorg

 • Jaarlijks een HealthCheck
  Vanaf 2024 krijgt u jaarlijks één HealthCheck vergoed vanuit de aanvullende verzekering Jongeren, Gezinnen en 50+ (individueel en collectief). In 2023 werd deze vergoed uit de vergoeding Online Gezondheidsprogramma’s (€ 60 per jaar). Dit tegoed houdt u per 2024 over voor andere Online gezondheidsprogramma’s.
  Bekijk de vergoeding HealthCheck

 • Reisvaccinaties
  De vergoeding voor reisvaccinaties wordt uitgebreid. U krijgt voortaan ook een vergoeding voor inentingen tegen tuberculose/meningitis, Japanse encefalitis/ tekenencefalitis/ rabiës en een Mantoux-test in geval van mogelijke tuberculose.
  Bekijk de vergoeding reisvaccinaties

 • Voetzorg bij ernstige bloedvatproblemen of reumatoïde artritis
  Heeft u ernstige bloedvatproblemen of reumatoïde artritis, met daarbij een verhoogd risico op voetulcera? U krijgt voetzorg bij deze klachten vanaf 2024 vergoed uit de basisverzekering, in plaats van uit de aanvullende verzekering. Voetzorg bij diabetes mellitus krijgt u net als eerst vergoed vanuit de basisverzekering. Ontvangt u nu een vergoeding voor algemene voetzorg vanuit uw aanvullende verzekering? Dan behoudt u deze vergoeding in 2024.

 • Huidtherapie
  Voor acnébehandeling, camouflagetherapie of ontharing kunt u naar een schoonheidsspecialist die is ingeschreven in het SKIN register. Het kan zijn dat er gedurende het jaar nieuwe erkende registers worden toegevoegd. U vindt deze dan op onze website.

 • Eigen bijdrage kraamzorg
  In de aanvullende verzekeringen Basis, Plus en Top krijgt u per 2024 een vergoeding van 100% voor de eigen bijdrage van kraamzorg. Voor de aanvullende verzekering Basis Collectief wordt de vergoeding voor de eigen bijdrage verhoogd van 75% naar 100%.
  Bekijk de vergoeding kraamzorg

Het verplicht eigen risico blijft gelijk

De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering in 2024 blijft gelijk: € 385.

CZ biedt de mogelijkheid om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Zodat u niet het hele bedrag in één keer betaalt, maar in termijnen.

De rekenpremie in 2024

Op Prinsjesdag heeft de overheid bekend gemaakt dat de rekenpremie voor 2024 € 1.708 is. Dat is het bedrag dat zorgverzekeraars volgens de overheid jaarlijks aan verzekerden moeten vragen om de zorgkosten te dekken. De rekenpremie is de basis voor de premie van de zorgverzekering die u vanaf 2024 gaat betalen. Hoe dat precies werkt, leggen we u graag uit.

Van rekenpremie naar uw premie

Vragen? Neem contact met ons op